Sinua varten räätälöity tanssinopetus

Tanssinoppiminen on monisäikeinen asia, johon vaikuttavat samat asiat kuin kaikkeen muuhunkin oppimiseen ja sen onnistumisessa täytyy ottaa huomioon monia eri asioita, mm: 

 • Aiempi osaaminen. Mitä keholliseen osaamiseen liittyviä asioita sinulla on jo olemassa? Mitkä motoriset perustaidot näyttäytyvät sinulla vahvoina, mitä pitää vielä harjoitella tai muistutella niiden olemassa olosta?
 • Motivaatio. Haluatko oikeasti oppia harjoittelemaasi asiaa, lähdetkö itse mukaan aktiiviseen oppimisen prosessiin vai oletko mukana jonkun ”tuomana”? 
 • Oma vireystilasi. Saatko rankan työpäivän jälkeen käännettyä omaa moodiasi oppimisella otolliseksi vai kääntyvätkö ajatuksesi jatkuvasti johonkin henkilökohtaiseen oppimisen ulkopuoliseen asiaan opeteltavan asian sijaan. 
 • Oppimistilanne ja oppimisilmapiiri. Samalla tanssitunnilla mukana olevat oppilaat, sekä parisi että muut ihmiset ja vuorovaikutus heidän kanssaan sekä luonnollisesti opettaja, joka kantaa vastuu oppimistilanteen etenemisestä ja pyrkii (toivottavasti) omalla toiminnallaan luomaan positiivista oppimisilmapiiriä. 

Yksityistunnit ja räätälöity pienryhmä

Yksityistunnit tai pienelle ryhmälle räätälöidyt kurssit toimivat tärkeänä vaihtoehtona edellä mainituille kursseille ja moni tanssikoulu tarjoaakin näitä muun toiminnan lisäksi. Näissä opettaja ja oppilas pääsevät luomaan henkilökohtaisen suhteen ja opetuksen sisältö suunnitellaan yhdessä. Opettaja suunnittelee miten yhdessä asetettuun tavoitteeseen päästään parhaalla mahdollisella tavalla ja pystyy muokkaamaan opetustaan ja oppimisen sisältöä tilanteen mukaan helpommin kuin ison ryhmän kanssa. 

Tanssikoulumme motto on "SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN!". Olemme siis valmiita tulemaan luoksesi, suunnittelemaan opetuksen juuri sinun tai ryhmäsi tarpeita ajatellen ja antamaan opetukseen kaiken osaamisemme. Verkostomme on laaja, joten jos ydinporukastamme ei kukaan pääse paikkakunnallesi, ohjaamme sinua eteenpäin osaaviin käsiin.


Katso tästä tietoa tanssikoulumme yksäreistä ja pienryhmistä.


Tanssikoulumme luotto—opettaja Elisa Ahonen pitää paljon yksityistunteja sekä yksittäisille ihmisille että pareille ja pariskunnille. Kun oppilas ottaa yhteyttä Elisaan kysyen apua esim. häävalssin opetteluun, hänellä on tapana esittää kysymys:

”Haluatko oppia tanssimaan vai selviytyä häävalssista?”

Kumpikin vaihtoehto on ok, mutta tieto on opettajalle tärkeä. Usein esim. häävalssin kohdalla on niin, että sen opetteleminen päätetään ottaa ohjelmaan lähellä häitä, jolloin oppimisen kypsymiselle ei jää aikaa. Parempi on siis lähestyä oppimista siltä kannalta, että pienellä osaamisella selviää mahdollisimman hyvin jännittävästä tilanteesta. Mikäli aikaa ja halua on, tanssitaidon hienosäätöisiä asioita voi lisätä opetukseen mukaan, jolloin oppiminen on kokonaisvaltaisempaa…tämä vaatii kuitenkin paitsi useamman tapaamisen opettajan kanssa, myös aikaa asioiden kypsymiselle. 

Tanssinopetus tapahtuu usein isoissa ryhmissä

Tanssinopetus Suomessa on tällä hetkellä valtaosin ryhmäopetusta, ryhmäkoot vaihtelevat muutamasta oppilaasta yli 100 oppilaaseen ja opettajan suosiotakin mitataan usein sen mukaan, kuinka paljon oppilaita hän saa mukaan tunneilleen). Kun oppimiseen liittyy paljon muuttuvia tekijöitä ja kursseilla on mukana hyvin erilaisin motiivein mukaan tulleita ihmisiä, jokainen meistä varmasti ymmärtää että mitä isompi porukka sitä vähemmän taitavallakaan opettajalla on mahdollisuutta ottaa huomioon yksilöllisen oppimispolun luomista. 

Oppilasmäärän kasvaessa opettajan fokus väkisinkin siirtyy yksilöllisen opettamisen sijasta ryhmän ”keskimääräisen” tarpeen huomioimiseen ja ryhmäkoon kasvaessa useamman kymmenen oppilaan ryhmäksi opetukseen tulee mukaan huomattavan paljon ryhmänhallintaan, parinvaihtoihin jne. liittyviä asioita, jotka vääjäämättä vievät fokusta ja aikaa pois varsinaisesta opettavasta asiasta. 

Isossa ryhmässä mukaan mahtuu tavoitteiltaan monenlaisia oppilaita, tanssinoppimisen ja tanssikursseilla käymisen motivaatiot ovat hyvin erilaisia. Osa oppilaista tulee tulee tanssikurssille kaverin tai puolison houkuttelemana ilman omaa sisäistä motivaatiota ja kenties löytää motivaation kurssin aikana. Osa käy kursseilla tapaamassa mukavia ihmisiä, heille sosiaalinen aspekti on tärkeämpi, tanssin oppiminen on tähän kiva lisä. Osa tulee kurssille kehittämään tanssitaitoaan ja haluaa ottaa opetuksesta kaiken irti ja joutuu kenties ristituleen kahden aiemman ryhmän kanssa…eivätkö kaikki haluakaan oikeasti oppia ja olla aktiivisesti läsnä oppimistilanteessa? 

Tarvitseeko tanssikurssille sitoutua?

Tällä hetkellä vallalla ovat kurssit, joille ei tarvitse sitoutua pidemmäksi aikaa, joille voi tulla silloin kun itselle sopii tai kun opeteltavana on laji, joka tuntuu mieluisalta. Tämäkin on asia, jossa opettajat ovat vielä isomman haasteen edessä —ryhmän kokoonpano on kysymysmerkki, oppilaiden taitotaso on hyvin vaihteleva, henkilökohtainen suhde pääsee muodostumaan vain vakituisesti mukana oleviin, opetustilanne on joka kerta täysin erilainen. 

Opettaja kartoittaa tunnin alussa kokonaistilanteen ja rakentaa parhaan kykynsä mukaan kyseisen opetustilanteen oppimisen niin optimaaliseksi kuin pystyy. Vain harvoin opettajan ja oppilaan välille pääsee syntymään henkilökohtainen, yhdessä sovittuun päämäärään tavoitteellisesti pyrkivä suhde. 

Nuo Lissun Tanssivinkit antavat sinulle esimerkkiä siitä, minkä tyyppisiin asioihin opettaja voi yksäreillä kiinnittää huomiota. Henkilökohtaisessa opetustilanteessa opettaja antaa palautetta kaikkien aistikanavien kautta. Yksi tärkeimmistä palautteenantamisen muodoista tanssinopetuksessa on ns. somaattinen palaute, eli koskettamalla annettu palaute, johon on erinomainen mahdollisuus yksärillä, jossa opettaja pystyy sekä antamaan ohjaavaa palautetta käsillään että tanssimaan kanssasi, jolloin opettajan kehon liikkeen kautta oivallat asioita, joita voi olla vaikea hahmottaa sanallisten ohjeiden tai visuaalisen aistin kautta.

Kollegani Jyrki Keisala on kirjoittanut Oamkin tanssinopettajakoulutukselle opinnäytetyön kosketuksen käyttämisestä paritanssin opetuksessa.

Suosittelen lukemaan, etenkin mikäli työskentelet liikunta-alan opettajana tai ohjaajana.

Räätälöidyn tanssinopetuksen toteutuksesta

Yksityistunnilla oppilaana on mukana sinä tai sinä ja parisi opettajan kanssa. Käytäntöjä yksityistuntien osalta on ainakin kahdenlaisia:

 • Varaat tunnin tiettyä aihetta varten. Eli sinä esität tuntia varatessasi tai tunnille tullessasi toiveen siitä, mihin asiaan haluaisit apua. Opettaja pyrkii vastaamaan toiveeseesi parhaan kykynsä mukaan. Yhdenkin yksittäisen tunnin aikana saat luultavasti monia vinkkejä toivomaasi asiaan ja voit myös jutella opettajan kanssa siitä, mitä asioita hän näkee tarpeelliseksi kehittymisesi kannalta.
 • Varaat useamman yksärin ja juttelette opettajan kanssa niiden tavoitteista ennen tuntien alkamista. Mikäli opettaja tuntee sinut ja tietää tämän hetkisen osaamisesi tason hän pystyy suunnittelemaan kokokonaisuutta suhteuttaen tavoitteet sovittujen tuntien määrään. Mikäli ette entuudestaan tunne, opettaja pystyy tekemään tämän ensimmäisen tapaamisen jälkeen. 

Pienryhmän koko voi vaihdella, mutta on kuitenkin rajattu ja ennalta sovittu. Voit koota pienryhmän tanssiystävistäsi tai vaikka sukulaisista, esittää opettajalle toiveen tuntien sisällöstä ja sopia tuntimäärän. Tämän pohjalta opettaja tekee suunnitelman tuntien sisällöstä. Aloitellessani omaa tanssinopettajan uraani Oulussa meillä oli tapana pitää sukulaisten kesken aina ennen kesää muutaman illan lavatanssikurssi —en tiedä, lähtikö kukaan lavoille taitoaan kokeilemaan, mutta ihan huikean kivoja nuo ”serkuskurssit” olivat! 

"Yksityisopetus on kalliimpaa kuin kursseilla käyminen!"

Totta, henkilökohtaisen opetuksen hinta on toki korkeampi kuin ryhmäopetuksen, mutta opetuksen anti on suunnattu JUURI SINULLE, sinun tarpeisiisi ja niihin asioihin, joihin itse kaipaat apua. Opettaja pystyy viemään opetusta eteenpäin sinun ehdoillasi ja sinun lähtökohdistasi ja antamaan sinulle sekä sanallista että kehollista palautetta. Selvää on siis, että tähän käytetty aika on tehokkaampaa kuin ryhmätunnilla vietetty aika eli loppujen lopuksi hinta luultavasti tasaantuu, koska määrällisesti yksäreitä ei tarvitse ottaa niin paljon. 

Sinulla on lupa ja vapaus valita minkälaista tanssinopetusta haluat, käytä tätä lupaa hyväksesi ja ota riittävästi selvää eri vaihtoehdoista. Kysy meiltä tai omalta opettajaltasi, jos asia mietityttää. Suosittelen valitsemaan opetuksen koulutettujen tanssinopettajien tai -ohjaajien tarjonnasta, tämä takaa sinulle parhaan oppimistuloksen.

Voit siis valita eri tahojen valikoimasta:

 • pidempikestoinen kurssi
 • yksittäiset tanssitunnit ja -kurssit
 • tilauskurssi haluamaltasi taholta tai opettajalta
 • yksityisopetus haluamaltasi opettajalta
 • Online-tanssikurssit

Tanssikoulumme tarjoaa säännöllisen epäsäännöllistä paritanssin opetusta Pirkanmaan alueella, tanssikursseja verkossa, räätälöityjä tilauskursseja ja yksityisopetusta.

Ota rohkeasti yhteyttä, räätälöidään sinulle tanssitaito: info@tanssintahti.com, Karoliina 045-1895151.


Lissu levittelee käsiään ja neuvoo tanssioppilaita
"Kysythän lisää, kommentoi, kyseenalaista ja kerro mielipiteistäsi.
Äläkä epäröi kertoa, jos Online-kurssien kanssa on jotain haasteita!

OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN!
Lissu 050-4431011, liisa@tanssintahti.com