Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste
15.12.2018 alkaen Tanssikoulu TanssinTahti AY noudattaa kaikissa palveluissaan kansallista lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja asetusta (GDPR).
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Tietosuojaseloste on päivitetty 22.5.2021.

Rekisterinpitäjä
Tanssikoulu TanssinTahti Ay
2436537-0
Teukkulantie 24 38300 Sastamala

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Liisa Kontturi-Paasikko
liisa@tanssintahti.com, 050-4431011

Rekisterin nimi
Tanssikoulu TanssinTahdin verkkokaupan käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Tanssikoulu TanssinTahdin TanssiOnline-verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Uutiskirjeemme tilaajien tietoja käytämme markkinointitarkoituksiin. Verkkokaupan yhteydessä syötettyjä tietoja emme käytä markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
nimi, osoite, puhelin, sähköposti

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Tanssikoulu TanssinTahdin verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tanssikoulu TanssinTahdin käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Pääsy rekisteriin:
Tanssikoulu TanssinTahti / Liisa Kontturi-Paasikko
Henkilön oikeus omiin tietoihinsa
Henkilöllä on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa:
● Tarkistusoikeus
● Oikaisuoikeus
● Oikeus peruuttaa suostumus
● Poisto-oikeus
Mikäli haluat käyttää jotakin näistä oikeuksista, ole yhteydessä asiakaspalveluumme info@tanssintahti.com

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa: 
Tanssikoulu TanssinTahdin tietosuojasta vastaava Liisa Kontturi-Paasikko tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme muun muassa sähköpostitse asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Sastamalassa 22.05.2021
Liisa Kontturi-Paasikko / Tanssinkoulu TanssinTahti

Lopuksi
Tanssikoulu TanssinTahti suhtautuu henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn vakavasti. Tähän kuuluu tietojen oikeudenmukainen, läpinäkyvä käsittely sekä tietosuojan periaatteiden tunnustaminen ja noudattaminen. Rekisteröidyn oikeuksia kunnioitetaan ja tietoja käsitellään vain laillisin perustein ja siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä Tanssikoulu TanssinTahdin tarjoamien palveluiden hoitamiseksi.
Tanssikoulu TanssinTahti pyrkii toiminnassaan noudattamaan kaikkea tietosuojasääntelyä, mukaan lukien Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Henkilötietojen käsittely tehdään läpinäkyväksi siten, että rekisteröidyllä on mahdollisuus saada tietoa heitä koskevan tiedon käsittelystä.