Tämä artikkeli kertoo Tanssikoulu TanssinTahdin yrittäjän ja TanssiOnlinen kehittäjän Liisa (Lissu) Kontturi-Paasikon yrittäjän taipaleesta. Tämä pitkän linjan kansainvälisilläkin tunnustuksilla palkittu tanssinopettaja ja naisyrittäjä on loistava esimerkki siitä, miten hetkeen tarttuminen ja itsensä jatkuva kouluttaminen ovat toimineet ohjenuorana uran etenemiselle ja siinä menestymiselle. 

Lissun CV:n löydät tästä.

Kulttuurialalla useimmat alan ammattilaiset ovat jatkaneet suoraan harrastajista puoliammattilaisuuden kautta täysverisiksi osaajiksi. Tämä on varsin luonteva polku ja pitkä, tavoitteellinen harrastusteisuus tuo vahvan osaamisen varsinaiseen substanssiin, Lissun tapauksessa tanssinopettamiseen. Lapsuudesta asti mukana kulkenut tanssiurheiluharrastus Suomen ja maailman huippuopettajien johdolla antoi hyvät eväät omalle opettajauralle. 

Lissu ja Markku 1980
Nostalgiaa 1980-luvun alusta, Lissu parinaan Markku Siltala.

Taustaa naisyrittäjäksi ryhtymiselle

Lissulle isoin vaikuttaja tanssinopettajauran kehittymisessä oli oma opettaja Salme Raukovaara, joka alusta asti lempeästi ohjasi jatkuvan opiskelun ja tutkintojen suorittamisen tielle. Salme myös vaikutti taustalla siihen, että Lissu palattuaan Ruotsista perheensä kanssa 1990 pääsi aloittamaan varsin nuorena ammattilaisena Oulun konservatorion tanssinopettajakoulutuksen opettajana. ” Nyt sinun pitää tehdä kaikki mahdolliset tutkinnot ja kouluttaa itseäsi koko ajan. Opettajien opettajan täytyy tietää mitä tanssin kentällä tapahtuu”. Näillä ohjeilla Salme saatteli Lissun kouluttajan tielle ja se tie toi mukanaan paljon erilaisia tienristeyksiä, joissa piti tehdä päätöksiä mihin suuntaan omaa uraansa vie. 

Kun Lissu aloitteli tanssinopettajan töitä, tanssiseurat olivat pääasiallinen työllistäjä ja ne edellyttivät Y-tunnusta eli tietynlainen yrittäjyys on kulkenut mukana siitä lähtien, kun oma kilpailu-ura vakioissa ja lattareissa jäi taakse.

Koska mitään ymmärrystä yrittäjänä toimimisesta ei ollut, Lissu antoi alusta asti kirjanpitonsa ammattilaisten hoidettavaksi ja toimi heidän ohjeidensa mukaan pitäen itse huolen vain opetustyöhön liittyvistä asioista. Markkinointia ei tarvinnut tehdä, töitä riitti juurikin sen verran kuin niitä oli valmis tekemään. 

Lissun 7 vinkkiä naisyrittäjänä kehittymiseen

  1. Ole rohkea, luota itseesi ja tartu asioihin, vaikka et olisikaan varma osaatko. Opit kyllä!
  2. Kysy apua ja ota sitä vastaan, älä yritä selvitä yksin.
  3. Verkostoidu ja tee yhteistyötä mahdollisimman laajasti. Yhdessä olette enemmän!
  4. Uskalla jakaa osaamistasi pyyteettömästi. Muiden osaamisen vahvistuminen ei ole sinulta pois.
  5. Tunnista omat vahvuutesi ja ole ylpeä niistä, mutta älä nosta itseäsi muiden yläpuolelle.
  6. Vierivä kivi ei sammaloidu, siis kouluttaudu, ota selvää asioista, älä jää paikallesi.
  7. Asioilla on tapana järjestyä, älä siis pysähdy murehtimaan vastoinkäymisiä.

Tanssikouluyrittäjä vai tanssinopettajien kouluttaja

Isompi askel tanssikouluyrittäjyyteen tuli vuonna 1990 kun Lissu ystäviensä Marko ja Paula Alaketolan kanssa päätti perustaa Ouluun tanssikoulun. Koululle löytyi tilat City-vaatetalon yläkerrasta ja näinpä kaupungin keskustaan perustetun tanssikoulun nimeksi tuli Tanssikeskus Citydance. Tavoitteena oli luoda paikka, jossa eri tanssilajit ja eri ikäiset tanssijat kohtaavat ja johon kenties myöhemmin linkittyisi muitakin palveluja. Citydancen tarina on oma juttunsa, eri vaiheiden kautta tästä koulusta kasvoi yksi Suomen suurimmista tanssikouluista perustajakolmikon rakkaan ystävän Merja Satulehdon luotsaamana. 

1990-luvun alussa Lissu otti kaksi isoa hyppyä tuntemattomaan, toisen yrittäjyyteen ja toisen kouluttajan työhön. Kummastakaan ei ollut aiemmin minkäänlaista kokemusta, joten suurin osa alkuvuosina opituista asioista tuli opittua kantapään kautta ja usein kiivettiin peppu edellä puuhun. 

Citydancen pyörittäminen suurperheen arjen pyörittämisen ja konservatorion tanssinopettajien kouluttamisen kanssa kävi liian suureksi haasteeksi ja Lissu jäi pois firmasta 1990-luvun loppupuolella ja keskittyi lähes kymmeneksi vuodeksi tanssiurheilijoiden valmentamiseen ja tanssinopettajien kouluttamiseen. 

Kouluttajana toimiminen

Salmen neuvojen mukaan Lissu suoritti lähes kaikki mahdolliset kansainvälisten liittojen tutkinnot, opiskeli konservatoriossa työskennellessään samalla tutkinnon oppisopimuksella itselleen, jatkoi ammattikorkeakouluun siirtymisen myötä opiskelua työn ohessa ja suoritti sekä tanssinopettaja AMK-tutkinnon että kulttuurialan YAMK-tutkinnon. 

Formaalit opinnot antoivat paljon tietoa, mutta isoin tietotaito ja osaaminen karttui työtä tehdessä, kollegojen kanssa opetussuunnitelmia laatiessa ja opiskelijoiden kanssa tanssisalissa asioihin paneutuessa. Mielessä oli Salmen opit siitä, että opettajien opettajan täytyy pysyä selvillä siitä, mitä kentällä tapahtuu ja niinpä Lissu opetti oman toiminimensä puitteissa kentällä hyvin monialaisesti ja näin hänelle muodostui käsitys siitä, mitä asioita ammattiopiskelijoiden kanssa täytyy hallita, jotta menestyvät tanssin kentällä. Konservatorio siirtyi 2000-luvun taitteessa ammattikorkeakoulun alle, Lissulle kertyi hallinnollisia töitä, joiden kautta kertyi taas uudenlaista oppia kokonaisuuksien hallinnasta.

Yrittäjyyteen kasvaa pikkuhiljaa ja tekemällä oppii eniten.  

Tanssinopettamiseen liittyvä tieto ja taito kasvoi koko ajan eri opiskelijaryhmien ja kentällä tehtävien opetustöiden kautta, yrittäjyyteen liittyviä taitoja tuli huomaamatta rinnalla hallinnollisten tehtävien myötä. 

Varsinainen hyppy naisyrittäjäksi

Yrittäjyys kulki sivujuonteena ammatillisessa koulutuksessa työskentelyn rinnalla, mutta sai uutta vauhtia Oamkin yrityshautomon opinnoissa vuosina 2009-10, joissa Lissu kehitteli yritysvalmentajansa kanssa idean tanssikoulusta, joka toimisi pienillä paikkakunnilla ikäänkuin lasten ensimmäisenä mahdollisuutena tanssiharrastukseen. Tästä syntyi Tanssikoulu TanssinTahti, jonka tärkein toimintaperiaate on edelleen tuo ”olemme siellä missä sinäkin” eli tuoda laadukas tanssiharrastus lähelle kotia paikkakunnilla, joissa sitä on vähän tai ei ollenkaan. Lissu muistaa heittäneensä valmentajalleen ajatuksen: ” 10 vuoden kuluttua jätän Oamkin työn ja hankin koko elantoni johtamalla omaa tanssikoulua.” Kovin kaukana totuudesta ei olla, vuodella tai kahdella tuo ajatus heitti mutta vuodesta 2019 Lissulla ei ole enää ollut mitää työsidettä Oamkiin eli hän on voinut kutsua itseään täysipäiväiseksi yrittäjäksi. 

Oamkin työuran aikana aikana Lissun elämäntilanne oli se, että Lasse-mies asui Sastamalassa ja Lissu Oulussa, Lassen työkalenterin teki joku muu, Lissu pystyi itse rakentamaan omansa ja niinpä alkoi uuden opettelu elämän palapelin ja aikataulujen säätämisessä —asia, jonka oppiminen auttoi paljon myös tulevan vahvan naisyrittäjyyden moninaisuuden hahmottamisessa. Yrittäjyyteen lähti mukaan Lissun vanhin tytär Marjukka, joka on toinen osakas yhteisessä avoimessa yhtiössä. 

Minkälainen on meidän yrityksemme?

Perinteisessä tanssikoulussa opetetaan tanssia joko tietylle kohderyhmälle tai laajemmalle asiakaskunnalle. Useimmissä tanssikouluissa yrittäjä toimii itse myös pääopettajana. Mikäli Lissulla ei olisi ollut takanaan yli 20 vuotista uraa ammatillisessa koulussa, tämä olisi varmaan riittänyt. Mutta tuo työura oli juurruttanut mieleen vahvan ajatuksen tanssinkentän kehittämisestä ja Lissulla oli vahva halu saada näitä asioita mukaan yrityksen toimintaan. Maikki toimi pitkään pääopettajana ja on edelleen viikkoryhmien opettajien vahva tuki ja pitää huolen lasten ja nuorten opetuksen linjasta.

YAMK opinnot vuosina 2016-18 painottuivat luovan ja kulttuurialan kehittämiseen ja nämä opinnot antoivat Lissulle paljon ajattelemista tuotekehityksestä, palvelumuotoilusta ja monesta muusta asiasta, jotka ovat myöhemmin olleet iso osa TanssinTahdin yritystoimintaa ja joiden panos on vahvistunut entisestään siinä kohtaa, kun toinen tytär Karoliina tuli mukaan tanssikoulun hallintoon ja on lähtenyt viemään näitä asioita vahvasti eteenpäin. 

Saatuaan todistuksen YAMK-tutkinnosta Lissu päätti lähteä kehittämään tanssikoulun markkinointia ja netistä tuli vastaan digiosaamiseen liittyvä kurssi, jolle Lissu enempää miettimättä ilmoittautui. Tämä osoittautui toisen asteen yrittäjän ammattitutkinnoksi, jossa pääpainona oli digisaaminen. Eli toimittuaan lähes 30 vuotta yrittäjänä Lissu viimein kouluttautui tähän ”ammattiin” vuonna 2019.

Tämä kurssi toi yritykselle uuden tärkeän suunnan, kun Lissu valitsi lopputyönsä aiheeksi tanssin online-palvelun kehittämisen. Kurssilla verkostoiduttiin ahkerasti ja sieltä löytyi ihminen, joka osasi auttaa rahoitukseen liittyvissä kuvioissa ja Lissun oma mentori oli vahvasti apuna ja tukena palvelua suunniteltaessa. Onlinen toteuttamisen vaiheessa mukaan yrityksen kuvioihin tuli entistä vahvemmin myös kolmas tytär Anniina, joka on Onlinen keulahahmo sen tanssillisessa ajatuksessa.

Näin syntyi TanssiOnline- palvelu, joka on nyt yksi iso osa Tanssikoulu TanssinTahdin toimintaa ja jossa Lissu pystyy hyödyntämään lähes 40 vuoden kokemustaan tanssinopettamisesta ja kokee onnistumista luodessaan tanssinkentälle uudenlaista palvelua käyttäen hyväksi oman osaamisensa lisäksi laajaa ammatillisen koulutuksen ja monipuolisen kenttätyön tuomaa yhteistyöverkostoa. Hyvää mieltä ja onnistumisen riemua lisää se, että Online-palvelun kehitystyösssä on mukana oman ydinperheen jäseniä, jolloin voi luottaa siihen, että työllä on jatkuvuutta.

Tämä on meidän tanssikoulumme, toistaiseksi naisyrittäjinä ovat Lissu ja Maikki, mutta mukana vaikuttamassa yrityksen toimintaan on kaksi muutakin vahvaa naista, Anniina ja Karoliina. 

Jäikö sinulla jotain kysyttävää artikkelin sisällöstä? Kysy rohkeasti: info@tanssintahti.com, Lissu 050-4431011.