Tanssinopetuksen punainen lanka on taikakeino siihen, että motorista taitoa vaativia asioita ja riittävää treeniä niitä varten saadaan ”ujutettua” mukaan myös niille tanssitunneille, joissa suurin osa porukasta on tullut mukaan sosiaalisen tavoitteen vuoksi eli tapaamaan muita tanssijoita, pitämään hauskaa ja siinä sivussa ehkä oppimaan jotain. Taitava opettaja saa rakennettua näillekin tunneille sisällön, jossa tulee riittävästi tunnin tavoitteena olevan asian toistoja niin, että oppilaat eivät kenties ymmärrä harjoittelevansa koko ajan samaa asiaa ja niin, että parhaimmassa tapauksessa oppilaat tunnin aikana huomaavat oppivansa ymmärtämään mitä kehossa tapahtuu. 

Miksi tanssinopetuksen punainen lanka voi olla hukassa?

Miten paritanssikentän opetus on Suomessa kehittynyt ja missä mennään nyt. 

Vielä muutama vuosikymmen sitten perustanssitaitoa haettiin tanssikursseilta lähinnä sitä varten, että koettiin tärkeäksi osata tanssien perusteet erilaisia sosiaalisia tilanteita varten. Häissä, perhejuhlissa, firmojen juhlissa jne. tanssiminen oli osa juhlaa, ravintoloissa oli elävää musiikkia ja usein pariskunnat lähtivät juhlistamaan iltaa kahdestaan syömällä hyvin ja jäämällä sen jälkeen samaan ravintolaan tanssimaan. Tuolloin tanssinopettajien tärkein tavoite oli opettaa hyvän etiketin mukainen perustanssitaito. Ne, jotka halusivat päästä askelta pidemmälle tanssitaidossaan hakeutuivat paikallisten tanssikoulujen tai -seurojen kursseille ja päätyivät useimmiten joko kilpatanssin harrastajiksi tai tyytyivät ylläpitämään perustanssitaitoaan käymällä silloin tällöin tansseissa. 

Kuten viittaamassani artikkelissa kerrotaan, paritanssin aktiivinen kurssitoiminta lähti kehittymään 1990-luvun alkupuolella ja sen jälkeen ihmisille on tarjoutunut mahdollisuus ”harrastaa seuratanssia”. Tällä tarkoitan aktiivista harrastamista, joka kestää kenties useamman vuoden ja josta pikkuhiljaa tulee elämäntapa. Näitä aktiivisia tanssikurssien kävijöitä on tuhansia ja taas tuhansia. He käyvät sekä oman paikkakuntansa kursseilla että matkustavat eri puolille Suomea tanssitapahtumiin ja -leireille. Osa heistä käy aktiivisesti myös lavoilla tanssimassa, mutta mukana on paljon niitä, joille tanssikurssit ja kenties niiden ohessa järjestetyt iltatanssit ovat ”se juttu”. 

Tanssinharrastajien keskuudessa ja sosiaalisen median keskustelupalstoilla käydään usein keskusteluja siitä, mikä on hyvää tanssia ja miten etenkin epämiellyttävä vienti aiheuttaa jopa vammoja. Tai miten kokemattomampi seuraaja korkokengällään tekee vahinkoa kanssatanssijoiden jalkaterälle. Nämä osoittavat sen, että aitoa ja oikeaa taitoa tarvittaisiin tanssijoiden keskuudessa enemmän ja meille opettajille tämä toivottavasti kertoo siitä, että meidän pitäisi pystyä opettamaan taidollisia asioita jokaisella tunnilla. Myös niillä, joissa suurin osa kurssilaisista on mukana sosiaalisen puolen vuoksi.  

Mitä tanssinopetuksen punainen lanka tarkoittaa?

Opettaja pystyy sisällyttämään yhteen tanssituntiin paljon: ytimessä olevan taidon oppimista ja ymmärtämistä, sosiaalisen tavoitteen tyydyttämistä ja konkreettisen uuden asian (esim. kuvio) oppimista.

Oppilas tulee kenties tunnille oppimaan lajiin uusia kuvioita ja nauttimaan muiden tanssijoiden seurasta, opettajan oma päätavoite voi olla joku muu. Opettaja pystyy toteuttamaan oppilaiden odotukset, mutta hyvällä suunnittelulla ja johdonmukaisilla metodeilla hän koko tunnin ajan harjoituttaa myös jotain tärkeää perustaitoa, jonka oppimisesta ja ymmärtämisestä oppilas tulee hyötymään jatkossa monen muunkin tanssilajin tunnilla. Tämän toteuttaminen on luonnollisesti helpointa mikäli opettaja-oppilassuhde on pysyvä jolloin on helpompi yhdessä miettiä esim. siirtovaikutukseen liittyviä asioita. Mutta myös yksittäiseen opetuskertaan voi sisällyttää punaisen langan. 

Kevään merkkien jo näyttäytyessä voit halutessasi palata parin vuoden takaiseen videosarjaan "Opi oppimaan". Sieltä löytyy paljon tärkeää asiaa oppimisesta ja punaisen langan merkityksestä.

Kuuntele vaikkapa sarjan kakkosjakso : Ydinasiat paritanssissa.

Video: Opi oppimaan, osa 2: Ydinasiat paritanssissa

Esimerkki Anniinan hitaan valssin opetuksesta

Tanssikoulumme oma opettaja Anniina Koivuniemi piti taannoin isolla tanssileirillä 2x70min kokonaisuuden hitaan valssin siniselle tasolle, oppilasryhmälle jota hän ei etukäteen tuntenut. Tämä kokonaisuus sai paljon kiitosta ja saimme tanssikouluunkin viestejä ja kehuja erinomaisesti suunnitellusta kokonaisuudesta. 

Ytimessä oleva taito, jota Anniina halusi tunneilla harjoituttaa oli kehon rotaatio, yksi vakiotanssityyppisten lajien tärkeimmistä kehollisista taidoista. Taito, jonka hallinta helpottaa omaa tanssia mutta ennenkaikkkea tekee yhteisestä tanssista nautinnollista ja hengittävää. Rotaatio kulki mukana molempien settien ajan sekä liikkeenä että sanallistettuna ja perusteltuna. 

tanssinopetuksen punainen lanka

Tuntien kulku pähkinänkuoressa

  1. Virittäytyminen parin hidas valssi -biisin verran. Liikkeinä rullauksia ja rotaatioon eli vartalon kiertoon perustuvia liikkeitä. 
  2. Lajin perusteiden kertaaminen ja rotaation sanallistaminen kääntymistä kerratessa. 
  3. Ensimmäisen tunnin varsinainen kuvio oli promenaadi ja sen sulkeminen. Promenaadiin vienti tapahtuu kehon rotaation avulla, tätä harjoiteltiin ja sanallistettiin monella tavalla. Sulkemiseen annettiin kaksi vaihtoehtoa. 
  4. Toisella tunnilla jatkettiin promenaaditeemalla ja muutettiin ensimmäisen tunnin ”yksinkertaistettu” tapa ”whisk”-nimiseksi kuvioksi, samalla kerrattiin rotaation käytön merkitystä. 
  5. Teemaa jatkettiin varioimalla tapaa tulle promenaadista pois, sulkemisen sijaan harjoiteltiin kuvio nimeltä ”wing”. Tässä kuviossa rotaation ymmärtäminen on keskeinen sen onnistumiseksi. Myös kuviosta jatkaminen vaatii rotaatiota tuntuakseen miellyttävältä. 

Oppilas, joka tuli tunnille oppiakseen uusia kuvioita sai haluamansa. Kuvioiden osalta päätavoitteena näille kahdelle tunnille oli oppia yhdistelmä Whisk + wing, mutta matkan varrella opittiin menemään promenaadiin myös toisella tavalla ja tulemaan siitä pois kahdella tavalla wing-kuvion lisäksi. 

Oppilas, joka tuli tunnille nauttimaan yhteisestä tekemisestä tanssikaverien kanssa sai haluamansa. Parinvaihto toimi, opettaja herätti oppilaiden kesken keskustelua ja vuorovaikutusta ja tunnelma pysyi koko opetuksen ajan iloisena ja oppimista tukevana. 

Opettaja, joka halusi sisällyttää kokonaisuuteen lajin näkökulmasta tärkeän, haastavankin taidon näki sekä kehollisen että tiedollisen ymmärryksen kehittyvän näiden kahden tunnin aikana. Mikäli jollain toisella tunnilla, toisen lajin yhteydessä puhutaan rotaatiosta, tunnilla olevat oppilaat ymmärtävät mitä sillä tarkoitetaan ja miksi se on merkityksellinen ja pystyvät näin aiempaa nopeammin löytämään sen uusiin kuvioihin ja variaatioihin. 

Ylläoleva on yksi hyvä esimerkki punaisen langan sisällyttämisestä, näitä löytyy taitavien opettajien tunneilta paljon lisää. Kun seuraavan kerran olet tanssitunnilla, avaapa aistisi ja yritä saada langan päästä kiinni. Tämä etenkin, jos kuulut niihin tanssinharrastajiin, jotka haluavat kokonaisvaltaisesti kehittää tanssitaitoaan ja tanssillisuuttaan. 


Liisa Kontturi-Paasikko
Jäikö joku asia mietityttämään? Ota rohkeasti yhteyttä: liisa@tanssintahti.com, 050-4431011