Yksi omista lempiaiheistani tanssinopetuksen saralla on oppimaan oppimisen opettaminen. Mitä ihmettä se on ja mitä tarkoittaa tanssitaidon rakentuminen?

Minulle oppimaan oppiminen on asia, joka liittyy kaikkeen oppimiseen, ei vain tanssiin ja sen opettamiseen. Jos mietin itseäni ja ympärilläni olevia ihmisiä näen joukon tyyppejä, jotka ovat oppineet mitä kummallisempia asioita ilman formaalia koulutusta siksi, että he ovat halunneet oppia. Tämä halu oppia on saanut heidät ottamaan selvää asiasta, tutkimaan faktoja ja taustoja, summailemaan asioita yhteen ja tästä on pikkuhiljaa kasvanut tietoa tai taitoa uuden asian osaamisessa. 

MIKSI KANNATTAA PALATA PERUSTEISIIN? -artikkeli kertoo samoista asioista.

Tanssitaidon rakentuminen

Tanssitaidosta ajatellaan usein, että sen oppii kun menee tanssitunneille, antaa opettajan opettaa ja harjoittelee ahkerasti tunneilla ja ehkä vähän kotonakin. Nykykäsityksen mukaan oppiminen vaatii oppijan osalta prosessointia ja sitä että tämä aktiivisesti rakentaa omaa oppimistaan. Mikäli liikunnallista, musiikillista ja kenties tanssitaustaakin on olemassa, asioiden yhdistäminen voi käydä hyvinkin luontevasti ja oppimista tapahtuu, mutta voi myös olla että oppiminen jää kovin huteraksi sen vuoksi, että asialla ei aiemmin eletyssä elämässä tarttumapintaa —tällöin olisi äärimmäisen tärkeää miettiä miksi haluaa oppia eli hakea motivaatiota oppimiseen ja sen jälkeen "ottaa ohjat omiin käsiin" ja lähteä aktiivisen oppimisen polulle.

Tanssitaidon oppiminen on motorisen taidon oppimista. Toki tanssiminen ja paritanssi pitävät sisällään myös paljon muuta, mutta tässä artikkelissa puhun paritanssista taidon oppimisen näkökulmasta. 

Tällä hetkellä (siis normitilanteessa ilman koronaa) vallalla ovat kurssit, joihin osallistutaan ilman ennakkoilmoittautumista, silloin kun itselle sopii ja jokainen osallistuja valitsee itse, minkä lajin tunneille haluaa tulla…kurssit on siis rakennettu hyvin asiakaslähtöisesti, mikä on hieno asia…paitsi, että joskus voi käydä niin, että opetuksen kokonaisuudesta jää puuttumaan ”punainen lanka”, se joka auttaisi oppimaan asioita syvemmin ja ymmärtämään kokonaisuuksia yksittäisten tanssilajien ja -kuvioiden sijaan.

Motorinen taito

Motorinen taito on taitoa, joka vaatii vapaaehtoista kehon ja/tai raajojen liikettä tavoitteen saavuttamiseksi. Se sisältää tavoitteen, johon pyritään.  

(Jaakkola,T: Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu).


Motorista taitoa on siis polkupyörällä ajo, uinti tai vaikkapa tanssi —niiden oppimisessa on se ihana puoli, että kun asian kerran oppii kunnolla, se pysyy kehossa. Teistä lukijoista varmaan jokainen on lapsena oppinut ajamaan pyörällä tai hiihtämään ja vaikka kuluisi vuosia ilman tämän taidon harjoittamista, pysyt pystyssä pyörällä ja pääset liikkeelle suksilla toisin kuin joku, joka ei ole tätä taitoa koskaan opetellut. 

Motorisen taidon pohjalla on asioita, jotka auttavat halutun taidon oppimisessa, motoriset perustaidot ja motoriset kyvyt. Nämä ovat asioita, jotka meillä jokaisella on olemassa. Voi olla, että ne ovat matkan varrella ”hukkuneet”, mutta ne on mahdollista löytää uudelleen. Jokainen meistä on oppinut kääntymään, taivuttamaan, venyttämään, kävelemään, ponnistamaan, juoksemaan tai kulkemaan tilassa esteitä väistellen, hyppimään tasaisella tempolla, tasapainoilemaan. ..puhutaan motorisista peruskyvyistä ja perustaidoista.

Jaakkolan kirjasta löytyy Hirtzin (1997) määrittelemät liikehallintakyvyt eli motoriset peruskyvyt:

 • suuntautumiskyky, joka määrittää kehon tilan ja ajan suhteen
 • kinesteettinen erottelukyky, joka erittelee aistien välittämiä informaatioita ja antaa toimintaohjeita lihaksille
 • reaktiokyky, jonka avulla reagoidaan nopeasti erilaisiin ärsykkeisiin
 • rytmikyky, joka on lihasvoiman säätelyä ajan suhteen ja liikkeen oikea-aikaisuutta
 • tasapainokyky, joka pitää sisällään oman kehon tai esineen hallintaa liikkeessä tai paikallaan
 • sopeutumiskyky, jonka kautta voi muunnella ja yhdistellä liikkeitä epätavallisissa ja muuttuvissa olosuhteissa.

Paritanssissa tarvitaan näitä kaikkia peruskykyjä ja on varsin lohduttavaa tietää, että ne ovat meillä jokaisella olemassa jo ennen tanssitunnille tuloa —voi olla, että jotain niistä pitää vähän kaivella esiin, mutta kyllä ne sieltä löytyvät!

Samaisesta Jaakkolan kirjasta löytyy myös taulukko motorisista perustaidoista (Gallahue&Donnelly, 2003). Nämä taidot ovat:

 • tasapainotaidot: kääntyminen, venyttäminen, taivuttaminen, pyörähtäminen, heiluminen, kieriminen, pysähtyminen, väistäminen ja tasapainoilu
 • liikkumistaidot: käveleminen, juokseminen, ponnistaminen, loikkaaminen, hyppääminen esteen yli, laukkaaminen, liukuminen, harppaaminen ja kiipeäminen
 • välineenkäsittelytaidot:...näitä en tähän kirjoita, jotta ette ymmärrä väärin parin käsittelytaitoja ....

Ilmiselvää on, että valtaosaa näistä taidoista käytetään myös tanssissa, tarvittavat kaivellaan esiin ja kenties hiotaan vähän tiettyyn tanssilajiin sopivaksi.

Näiden pohjalla olevien, perustaitojen ja kykyjen, asioiden päälle rakennetaan tanssin motorista taitoa ja siinä auttaa kovasti, jos opettelee oppimaan! 

tanssitaidon rakentaminen
Tämä kuva ei liity paritanssiin, mutta kertoo meille paljon motorisesta oppimisesta. Jokainen meistä oppii hyppäämään 1-2 vuotiaana eli se taito on olemassa kaikilla. Kun sitä jalostaa, samaisesta hypystä saa melkoisen hienoja variaatioita. Tässä hypyssä ponnistus on tapahtunut yhdelta jalalta, alas tullaan kahdelle jalalle, hypyn aikana kehoon on haettu haluttu muoto.

Mitä oppiminen on?

Ihmiselle ominainen tiedon prosessointi on jatkuva, kokonaisvaltainen prosessi. Se (voi) aiheuttaa muutoksia tiedoissa, taidoissa, tunteissa jne. Kun tämä muutos kestää kauemmin kuin hetken, kutsumme sitä OPPIMISEKSI.

(Rauste-von Wright, von Wright: Oppiminen ja koulutus)


Nykykäsityksen mukaan oppiminen on luonteeltaan konstruktivistista eli oppija rakentaa itse oppimaansa aiemman tiedon pohjalle. Oppiminen on ymmärtämistä ja soveltamista, joka vaatii oppijalta itsenäistä ajattelua, aktiivista ponnistelua ja ajan antamista oppimiselle. 

Mitä tämä tarkoittaa tanssitaidon oppimisessa?

Tanssitaidossa, niin kuin kaikissa taidoissa asiat rakentuvat pienistä osasista, jotka pitäisi saada toimimaan siten, että kun yksi palanen on paikallaan aletaan sen päälle sovittamaan seuraavaa ja sitten taas seuraavaa. Kohta palataan alkuun ja aletaan rakentamaan ensimmäisen palasen viereen uutta kokonaisuutta, samalla tavalla pala palalta. Pitkään työtä tehneet opettajat ovat kolunneet nämä palaset läpi lukemattomia kertoja ja koonneet niitä eri tavoilla, vähän eri järjestyksessä ja heillä on yleensä selkeä näkemys siitä, missä järjestyksessä asioita kannattaisi opetella ja he pystyvät auttamaan oppilastaan etenemään asioissa loogisesti siten, että tanssitaidon pienistä osasista muodostuu järkevä kokonaisuus, jonka tanssija myös itse ymmärtää. 

YMMÄRTÄMINEN on tärkeä osa oppimaan oppimista. Otetaan esimerkki lattarien vartalonkäytön opettelemisesta. Ihminen, joka katsoo taitavaa lattaritanssijaa näkee seuraavia asioita: keinuvan lantion, selän liikkeen ja lähtee kenties itse tavoittelemaan näitä, jolloin käy helposti niin, että liikkeestä tulee ”ulkoinen”..lantio kyllä keinuu, mutta lonkissa saattaa tuntua aika kurjalta pidemmmän session jälkeen, koska lantionliike ei synny luonnollisesti. Käsien liike (jos niitä haluaa käyttää koristeena) on helposti levotonta ja irrallista, koska se ei synny selän liikkeestä. 

Pedagogisesti taitavan opettajan ohjauksessa, tanssija oppisi ymmärtämään että:

 • Painontunteen löytäminen, painon tanssiminen ”läpi lattiasta” on kaiken pohjalla
 • Kahden jalan tuntuma lattiaan auttaa kontrolloimaan kehon liikettä
 • Kaikissa lattareissa (rumba-bolero, cha cha, samba) askeleessa vaiheistuu ”paino-aseta” ajatuksen kautta, keinuva lantion liike syntyy siitä että paino tanssii kohti lattiaa ja paino siirtyy kontrolloidusti kahden jalan kautta. Lantio kiertyy rangan ympäri sen sijaan että se siirtyisi kehon ulkopuolelle. 
 • Sivusuuntainen isolaatio rintakorissa auttaa painon siirtymisessä oikea-aikaisesti, tuo mukanaan liikettä selkään, jonka luisen rakenteen kautta liike siirtyy luontevan näköisesti käsivarsiin, kyynärvarsiin ja sormiin. 
Video: Kooste tekniikkakurssista.m4v

Yllä oleva opetusvideon pätkä on osa TanssiOnline jäsenille juuri julkaistua Lattarien tekniikkakurssia, jossa Lissu ja Anniina käyvät perusteellisesti läpi niitä asioita, jotka ovat rumba-boleron, cha chan ja samban tanssitekniikan pohjalla.

Kun opit opettajan ohjauksessa ymmärtämään nämä periaatteet, pystyt itsenäisesti siirtämään niitä tanssilajista toiseen eli olet oppinut oppimaan lajeihin liittyviä asioita tanssissa yleisesti pätevien asioiden kautta. Hienoa, eikö vain? Oppiminen ”kiinnittyy” yleensä paljon tiukempaan, kun sen kanssa painiskelee itsenäisesti. Se ei tarkoita sitä, etteikö opettajia, kursseja, verkkokursseja jne. tarvittaisi —enhän halua viedä työtä itseltäni ja kollegoiltani, en missään nimessä. Mutta opettajan rooli itsenäisessä oppimisessa on ohjaavampi, opettaja kulkee rinnalla, opastaa katsomaan oikeaan suuntaan ja auttaa tarvittaessa. 

TanssiOnline auttaa oppimaan

TanssiOnlinen verkkokursseilla asiat on pyritty ”järjestämään” sellaisiksi kokonaisuuksiksi, että ne auttavat sinua oppimaan oppimista, mikäli haluat lähteä tälle tielle. Tämä vaatii sinulta itseltäsi sitä, että maltat edetä kursseilla loogisesti ja opiskella myös linkkeinä olevia harjoitteita, tutustua termistöön jne. Ja sitä, että uskallat rohkeasti hyödyntää meidän tutorapuamme —autamme mielellämme sinua esim. miettimään, missä järjestyksessä kannattaa edetä. Tanssitaidon rakentuminen onkin tärkeänä pohjana kun olemme suunnitelleet tänään julkaistavan lattareiden perustekniikka kurssin.

Ilman muuta sinun on mahdollista myös seikkailla alustalla ja napsia sieltä itsellesi mielenkiintoisen näköisiä asioita, mutta silloin johdonmukaisuus saattaa kärsiä ihan samalla tavalla kuin mainitsin aiemmin tekstissä live-kurssien kohdalla. 

Oppiminen, uusiin asioihin tutustuminen ja ennenkaikkea jo olemassa olevan tiedon ja taidon syventäminen on mielettömän hieno asia, toivottavasti saamme sinut houkuteltua mukaan jatkuvan oppimisen polulle! 

Jäikö sinulla jotain kysyttävää artikkelin sisällöstä? Kysy rohkeasti: info@tanssintahti.com, Lissu 050-4431011.