Paritanssi on täynnä monenlaista vuorovaikutusta, parhaimmillaan se on kahden ihmisen välistä sanatonta keskustelua. Keskustelua voidaan käydä hillitysti ja rauhallisesti, se voi olla intohimoista ja kiihkeää tai railakasta ja villiä. Usein vuorovaikutus ja keskustelu voi myös polveilla näiden tunnetilojen välillä. Tanssipaikalla keskusteluja käydään sekä vanhojen tuttujen kesken että aivan uusien ihmisten kanssa. Usein keskusteluyhteys on niin vahva, että sen kautta syntyy uuteenkin ihmiseen vahva yhteys. Tanssin aikana löydetty vuorovaikutus syventää yhteyttä myös pitkään toistensa kanssa eläneen pariskunnan kesken.

Vuorovaikutus on mukautumista, muovautumista ja muutosta

Tarkastellaanpa tanssillista vuorovaikutusta ja kommunikaatiota ensin tieteellisestä näkökulmasta. Dialogisuusfilosofian keskeinen hahmo Martin Buber kuvaa kolme erilaista tapaa nähdä ihminen edessämme: tarkkailija, katsoja ja tietoiseksi tuleminen. Petri Kauppisen mukaan paritanssin kommunikaation ideaali on Buberin kuvaama parin välisen kontaktin muodostumista ja tietoiseksi tulemista.

Kauppinen käsittelee blogiartikkelissaan paritanssin kommunikaatiota kolmen eri kehollista toimintaa ohjaavan motiivin kautta: mukautuminen, muovautuminen ja muutos. Mukautuminen on toiminnan käynnistävä ja vuorovaikutukseen virittävä taso, muovautumisessa kontakti syvenee ja osallistujat alkavat toimia orgaanisesti yhtenä kehona tai yksikkönä. Muutoksen tasolla osallistujat ovat valmiit leikittelemään ja haastamaan toisiaan sekä tutkimaan ja venyttämään vuorovaikutuksen ja yhteyden reunaehtoja.

”Sosiaalisen tanssin etiketissä vuorovaikutus käynnistyy tanssiinkutsusta, jossa katsekontakti toimii yhteistoiminnan avaimena ja luottamuksen osoituksena. Katseen välityksellä solmitaan sopimus lähelle päästämisestä ja annetaan lupa kosketukseen. Käsien tunnustelevan kosketuksen kautta alkaa tutustuminen toisen kehoon. Mukautumisvaiheen kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Miltä toisen iho, lämpötila ja kehon paino tuntuvat? Mitä toimintaa kanssani tanssivan kehon mittasuhteet saavat aikaan minussa? Kuinka toinen kannattaa kehoaan ja millainen on hänen luontainen vartalon painopisteensä? Miten käsien ja jalkojen yhteys linkittyy kehon keskustaan tai kuinka lantio asettuu vertikaalisuunnassa suhteessa rintakehään ja päähän? Miten kanssatoimijan hengitys on läsnä liikkeessä?” Petri Kauppinen

Kehollisen vuorovaikutuksen eri vaiheet toteutuvat sitä paremmin mitä enemmän kehollisia valmiuksia sinulla on olemassa. Siksi taidon harjoituttuaminen on tärkeää. Lue tästä, mitä taidon oppiminen tarkoittaa.

Vuorovaikutus synnyttää erilaisia yhteyksiä

Tässä artikkelissa tuomme esille kolme esimerkkiä siitä, miten paritanssin kautta luotu vuorovaikutus ja parin välinen yhteys voi synnyttää lyhyen tiiviin yhteyden tai syventää jo olemassa olevaa suhdetta.

1. Kaksi musiikkikappaletta kestävä tiivis yhteys

Lavatansseissa tanssitaan perinteisesti kaksi musiikkikappaletta saman parin kanssa. Lyhyimmillään tämä intensiivinen vuorovaikutus ja kahden ihmisen välillä käyty sanaton keskustelu kestää siis noin 6-7 minuuttia. Mikäli keholliset taidot kohtaavat ja molemmat ovat valmiita heittäytymään hetkeen, tässä lyhyessä ajassa ehtii syntyä vahva yhteys ja tunne siitä, että keskustelussa on käyty läpi kaikki tarpeellinen. Kappaleparin jälkeen luotu katse ja kenties pieni käden puristus kertoo molemmille keskustelun merkityksestä ja siitä, että kyseinen vuorovaikutuksen hetki jää mieleen ainutlaatuisena hetkenä mutta että kumpikaan ei odota toiselta mitään enempää. 

2. Pidempi yhteys, joka alkoi kahdesta kappaleesta

Tanssiessa käyty vuorovaikutus ja sanaton keskustelu voi myös johtaa pidemmälle, pysyvään ystävyyteen tai jopa parisuhteeseen. Kehon kieli ja sen välittämät viestit kertovat ihmisestä paljon, usein enemmän kuin mihin sanat pystyisivät. Ihminen tulee paljastaneeksi paljon itsestään sillä miten asettuu lähelle, miltä tanssiotteen kosketus tuntuu,  mitä viestejä välittää kehollaan. Niinpä voi olla, että kahden kappaleen aikana syntynyt vahva vuorovaikutuksellinen yhteys synnyttää jotain pysyvää ja yhteisiä tanssihetkiä tulee lisää ja niiden kautta suhde kehittyy ystävyydeksi tai muuten läheiseksi ja pitkäaikaiseksi ihmissuhteeksi. 

3. Vuorovaikutus, joka syventää parisuhdetta

Pitkäänkin yhdessä elänyt pariskunta keskustelee tanssin kautta toisen osapuolen kanssa eri tavalla kuin perusarjessa. Kun ollaan tanssin kautta vuorovaikutuksessa tullaan jakaneeksi jotain ainutlaatuista ja kaunista. Itselle tärkeän ihmisen fyysinen läheisyys ja sen mukanaan tuoma hyvän olon tunne on aina yhtä tärkeää ja tanssin kautta siihen tulee uudenlaisia sävyjä. Sopivan kappaleen soidessa voi nauttia läheisyydestä, toinen kappale herättää uudestaan suhteen alun intohimon, sopiva kappale taas houkuttelee leikittelemään ja kiusoittelemaan. Nämä ovat asioita, jotka pitkässä parisuhteessa helposti jäävät arjen jalkoihin ja siksi niiden löytyminen tanssin kautta vahvistaa parisuhdetta uudella tavalla. 

vuorovaikutus tanssissa

Tanssiminen synnyttää hyvää oloa

Paritanssimisen kautta käyty keskustelu tuo sekä mieleen että kehoon hyvää oloa. Liikkuminen jo itsessään on koukuttavaa ja sen aiheuttamaan hyvän olon tunteeseen jää helposti kiinni. Kun siihen lisätään se vuorovaikutuksen ja yhteyden taso mikä paritanssissa parhaimmillaan löytyy, koukutus on entistä suurempi. Ei siis ole ihme, että tuhannet ja tuhannet tanssinharrastajat palaavat tanssilavoille ilta toisensa jälkeen, kyltymättöminä kokemaan tätä ainutlaatuista vuorovaikutuksen tapaa.


Liisa Kontturi-Paasikko
Jäikö joku asia mietityttämään? Ota rohkeasti yhteyttä: liisa@tanssintahti.com, 050-4431011