Samba on monipuolinen ja rytmikäs tanssilavojen salainen helmi. Brasilialaispohjainen rytmikäs musiikki houkuttaa varmasti jokaisen tanssimaan. Samba on tanssilaji, jossa asiat rakentuvat aika vahvasti päällekkäin ja parhaan tuloksen lajin oppimisessa saat, jos alusta asti opettelet ymmärtämään perusteita ja pyrit löytämään yhtäläisyyksiä askelikkojen ja kuvioiden välille. Sambassa kuviot rakentuvat muutamasta tärkeästä askelikosta, joista tärkeimpiä harjoitellaan jo tämän online-peruskurssin avulla.

Samba peruskurssi pitää sisällään yleisiä tanssimisen perusteita sekä samban perusaskelikot ja muutaman kuvion.

Tällä kurssilla opettajana on Liisa Kontturi-Paasikko, apunaan Antti Aho ja Anniina Koivuniemi.

Samba peruskurssi:

Peruskurssi sisältää seuraavat videot:

  1. Esittely
  2. Virittäytyminen ja syke
  3. Tanssillinen liike
  4. Tanssiasento
  5. Askelten rytmiikka
  6. Heiluri ja huisku
  7. Kävelyt
  8. Huisku ja kävelyt
  9. Huiskut ja stationary
  10. Vapaata tanssia