Vakio- ja latinalaistyyppiset lajien opetus pohjautuu niiden aukikirjoitettuun tekniikkaan, jota Lissu pitkän kokemuksen kautta soveltaa suomalaiseen seuratanssiin sopivaksi. Käsitteet, tanssitekniset perusteet ja kuviomateriaali on valittu näiden tekniikkojen pohjalta lisäten niihin lavoille sopivia mausteita.

Se, että lajeilla on selkeä tanssitekninen pohja ja käsitteistö ja että sitä käytetään johdonmukaisesti peruskursseilta konkareiden lisämateriaaliin auttaa myös oppilasta rakentamaan omaa oppimistaan ja ymmärtämään mitkä asiat ovat yhteisiä kaikille lajeilla ja mikä on tietylle lajille tyylinmukaista. 

Mikäli haluat tutustua paremmin Lissun valintaan TanssiOnlinen johtoajatuksesta, käy lukemassa Verkkokurssien filosofiaa -blogi.