Jäsenyyden ostamalla saat käyttöösi kaiken materiaalin, mitä alustalla on eli varsinaisen paritanssin aarreaitan, josta löytyy jokaiselle jotain.

Jäsenyyden Top 5 huomiot

  1. Tavallisimpien tanssilajien peruskurssit

Nämä kurssit ovat selkeitä ja tiiviitä kokonaisuuksia ja antavat sinulle edellytykset harjoitella kyseisen tanssilajin tanssillisen perusliikkeen, perusaskeleen / -askeleet ja lajista riippuen muutaman ensimmäisen kuvion, mukana on lisäksi paljon parityöskentelyn harjoitteita.

Et voi olla oppimatta näiden perusteellisten videoiden avulla!

  1. Tanssilajien lisämateriaali

Jokaisen tanssilajin peruskurssin lisäksi jäsenet pääsevät käsiksi lisämateriaalipaketteihin. Kaikista lajeista löytyy useampia kuvio-, tekniikka- ja musiikkipaketteja, joista jokaisessa on myös paljon vienti-seuraamiseen liittyvää asiaa. Kuvioissa on aina mukana punainen lanka, jotta samalla kehittyy tietyn tanssiteknisen asian oppiminen. Tekniikkaharjoitteet tukevat kaikkea oppimista ja musiikintulkintavinkit ovat helposti sovellettavissa kaikkiin lajeihin.

  1. Tanssitermistö

Tanssitermistön johdonmukainen käyttö opetuksessa auttaa oppilaita ymmärtämään syy-seurausyhteyksiä ja rakentamaan omaa oppimistaan. Lissu on koonnut jäsenille Lissun Tanssitermistö -kirjaston, jossa hän selventää tanssinopetuksessa paljon käytössä olevia käsitteitä ja auttaa näin sinua ymmärtämään miten asiat rakentuvat loogisesti päällekkäin. Tanssinoppiminen ei ole kuvioiden ulkoaopettelua, siitä on mahdollista saada syntymään pitkä ja johdonmukainen taidon ja tiedon oppimisen polku.

  1. Tanssimusiikin rytmiikka

Soiva musiikki on ensisijaisen tärkeä elementti paritanssissa, musiikintulkinta on yksi suosituimpia aiheita tanssijoiden keskusteluissa. Erilaisia keinoja käyttää soivaa musiikkia tanssin keinoina onnistuu huomattavasti helpommin, jos tanssija ymmärtää sekä rytmisiä käsitteitä että kykenee erottamaan musiikista erilaisia elementtejä. TanssiOnline-jäsenet pääsevät opiskellaan tätä seikkaperäisessä ja selkeässä opetuksessa Finlanders-muusikko Lasse Paasikon verkkokurssilla.

  1. Kehonhuolto

Tanssiminen on liikuntasuorituksena verrattavissa hyvää fyysistä kuntoa vaativiin lajeihin, joten tanssijan on syytä pitää huolta kehonsa lihastasapainosta ja liikkuvuudesta. Jäsenille on tarjolla sekä pidempiä lihashuoltosettejä ja tanssiliikuntatuokiota että yksittäisiä harjoitteita.

Suosittelemme sinua liittymään TanssiOnline-jäseneksi, saat tarjolle kaiken tämän!

Jos et vielä ostanut jäsenyyttä, osta nyt!

Seuraa meitä somessa!

Ota TanssiOnlinen FACEBOOK | INSTAGRAM seurantaan ja näet ensimmäisten joukossa tanssivinkit, tietoa uusista kursseista sekä paljon lisätietoa lavatanssien maailmasta.