Monipuolinen tanssitaito ja sen kehittyminen ja kehittäminen on monisäikeinen asia. Paritanssijalla lajikirjo, se mitä kaikkia lajeja olisi kiva osata, on valtavan suuri ja helposti tulee mieleen ettei niitä kaikkia voi mitenkään oppia. Niinpä osa harrastajista valitsee selkeästi tietyn lajin tai lajiperheen jota treenaa kun toiset haluavat saada haltuun mahdollisimman monta erilaista lajia. Voi olla, että tanssitunteja tulee viikossa useampia ja iltatanssit mukaan laskettuna tanssia tulee viikossa tosi paljon. Mikäli asiaan käyttää paljon aikaa toivoisi luonnollisesti että oppimista tapahtuisi paljon.

Monipuolinen tanssitaito vaatii monipuolista treenaamista

Tanssitaidon kehittyminen vaatii paljon kehollisia asioita, joita meillä jokaisella on jo olemassakin ja perustanssitaidon oppii meistä varmasti jokainen. Monipuolinen tanssitaito vaatii luonnollisesti kehittyäkseen enemmän kehollisia. Haastavampien lajien, tarkempien tekniikoiden tai monimutkaisempien kuvioiden oppiminen helpottuu jos kehossa on "sisäänkirjoitettuna" mahdollisimman paljon asioita. Tällöin on etua siitä, että on tullut kokeiltua vaikkapa täysin erilaisia tanssityylejä tai jotain muuta kehollista tekemistä.

Pitkäkestoisessakin harjoittelussa käy joskus niin, että tanssitaidon kehittyminen junnaa paikallaan isosta treeni- ja tanssimäärästä huolimatta. Kuviot ehkä alkavat sujua, mutta tanssiteknisten asioiden kanssa on haasteita eikä sitä tunnu auttavan se, että tulee tanssittua paljon monilla erilaisilla kursseilla.

Mikäli näin käy, olisi tärkeää ymmärtää mistä kaikesta tanssitaito koostuu ja miten voi treenata niitä asioita, jotka edistävät varsinaisen tanssitaidon eli lajitaidon oppimista, harjoittamalla asiaa jonkun toisen tanssilajin tai liikuntamuodon kautta.

Fakta on nimittäin todellakin se, että jos esim. jiven perusaskeleen jousto ja svengi eivät meinaa onnistua, ne eivät luultavasti parane toistamalla perusaskelta satoja kertoja. Päinvastoin, lihasmuistiin pääsee vääränlaisia liikemalleja, joita voi myöhemmin olla todella hankala kitkeä pois. Mikäli kehossa on tällöin olemassa kokemusta vaikkapa balettitunnin réleven harjoittelusta, voi tätä osaamista hyödyntää nilkan ja jalkaterän käytön treenaamisessa. Latinoshow-tunnin isolaatioharjoituksista voisi löytyä apua jiven lantioswingin hahmottamiseen. Sen sijaan että junnaa askelikkoa voi hyödyntää siirtovaikutusta ja pohtia, onko jossain muussa lajissa asiaa joka auttaisi haasteellisen asian onnistumisessa.

Olemme aikaisemmin julkaisseet blogiartikkelin samaisesta asiasta eli tanssitaidosta ja fyysisen suorituskyvyn osa-alueista. 

Yhtäläisyyksiä urheiluvalmennukseen

Urheiluvalmennuksessa puhutaan nykyään paljon joko monilajisuudesta tai monipuolisesta harjoittelusta etenkin lajitaitoa kehittävien lasten ja nuorten kohdalla. Urheilijan olisi hyvä saada kehoon mahdollisimman monenlaisia kokemuksia liikkeestä ja liikkumisesta jotta lajitaidon kehittymiselle luodaan optimaaliset mahdollisuudet. Pelkkää omaa lajia treenaamalla kehoon asettuu helposti toispuoleisuuksia ja vahvuuksien epätasaisuuksia. Tietyt taidon osa-alueet vahvistuvat todella vahvoiksi omaa lajia harjoittelemalla mutta kehoon ei pääse syntymään paljon kokonaisuuden kannalta tärkeitä osa-alueita ja voi olla että yksittäisen, spesifin, lajitaidon oppiminen käy haastavaksi.

Kun puhutaan paritanssiharrastuksesta ja sen monipuolista tanssitaidosta puhutaan täsmälleen samasta asiasta. Mikäli harjoitellaan vain lajitaitoa, kehossa vahvistuvat tietylle tanssilajille tyypilliset ominaisuudet monipuolisen kehollisen kehittymisen kustannuksella. Tanssija pystyy esimerkiksi liikkumaan tangossa haluamallaan liikkumistavalla, mutta kääntymiset parin kanssa eivät onnistu mikäli kehossa ei ole olemassa kokemusta rotaatiosta. Tai rumba-bolerossa tanssija pystyy tanssimaan monenlaisia kuvioita, mutta lajille tyypillinen painonsiirto ei onnistu koska kehossa ei ole kokemusta vastakkaisuuksista ja liikkeen jatkuvuuden tuottamisesta.

Mitä enemmän saamme kehoomme erilaisia suuntia, erilaisia liikemalleja, erilaisia dynamiikkoja ja rytmejä sitä helpompi on omaksua myös oman lajin sisäisiä asioita ja hienosäätää niitä yhä tarkemmiksi. Mitä enemmän voima-, nopeus-, kestävyys- ja liikkuvuusominaisuuksia tanssijalla on sitä varmemmin eri lajien ominaisuudet tarttuvat kehoon. 

monipuolinen tanssitaito

TanssiOnline kehittää monipuolista tanssitaitoa

TanssiOnlinen kurssimateriaali on paritanssipainotteista, mutta haluamme tuoda paritanssin harrastajille ja monipuolista tanssitaitoa tavoitteleville mahdollisuuden hankkia kehoon noita edellä mainittuja ominaisuuksia, niitä joita ei paritanssikursseilla tule treenattua ja jotka voisivat treenautua jonkun muun lajin tanssitunnilla.

Palvelusta löytyy kehonhuollon lisäksi showtanssi- ja latino show -tunteja, jotka ovat omiaan palvelemaan monipuolisen tanssitaidon hankkimista. Se, että asioita treenaa yksin on monelle paritanssijalle jo sinällään uusi asia, mutta ehdottoman tärkeä sellainen.

Mitä vahvempi tanssija ja liikkuja olen yksin, itsenäni, sitä enemmän pystyn antamaan parilleni.

Uudenlaisen liikemateriaalin nappaaminen voi alkuun olla haastavaa, mutta se haastaa positiivisella tavalla kehoa uusiin erilaisiin suuntiin ja suunnanmuutoksiin, askelikkoihin joita ei paritanssissa tule tehtyä ja näin kehittää monia eri asioita kehossa ja nappaamiskyvyssä. Ponnistukset, hypyt, nopeat suunnanmuutokset kehittävät voimantuoton hallintaa, pyörimiset ja poosat kehittävät tasapainokykyä eli tuntien materiaalista on monenlaista hyötyä kokonaisvaltaisen tanssijuuden eli monipuolisen tanssitaidon kehittymiselle. 

5 syytä miksi paritanssijan kannattaa treenata showtanssia

  1. Showtanssissa kehoa käytetään kokonaisvaltaisemmin kuin paritanssissa jossa pääosin tanssitaan pystyasennossa pitäen parista kiinni ainakin yhdellä kädellä. 
  2. Uudenlaisen liikemateriaalin saaminen kehoon kehittää ymmärrystä siitä mihin kaikkeen oma keho pystyy. 
  3. Askelikkojen ja liikkeiden tekeminen koreografiassa kehittää liikemuistia ja nappaamiskykyä eli pystyt jatkossa paritanssitunneillakin oppimaan asiat nopeammin. 
  4. Itselle uusien, ehkä haastavienkin liikkeiden harjoittelu ja niissä lopulta onnistuminen tuo uudenlaista itseluottamusta joka välittyy myös parin kanssa harjoitteluun.
  5. Opit ymmärtämään eri tanssilajien erilaisuutta ja yhtäläisyyttä, hoksaat että kehon tanssiessa on loppujen lopuksi kyse samankaltaisista asioista, eri tahoilla niitä vain ehkä kutsutaan eri termeillä. 

Jäikö sinulla jotain kysyttävää artikkelin sisällöstä? Kysy rohkeasti: info@tanssintahti.com, Lissu 050-4431011.