”TANSSIMINEN ON SOIVAN MUSIIKIN VISUALISOIMISTA” 

timo arstila

Miellyttävä paritanssi pitää sisällään monia ulottuvuuksia, joista yksi on soivaan musiikkiin tanssiminen ja musiikintulkinta. Tämä ulottuvuus on niin tärkeä että kun tanssia arvioidaan kilpailuissa, se on nostettu tärkeimmäksi arviointiperusteeksi. Vapaan lavatanssin näkökulmasta asia liittyy enemmän tanssin miellyttävyyteen, lavallahan ei kukaan (toivottavasti) arvostele mille iskuille askeleesi ja liikkeesi osuvat. Mukavampaa ja miellyttävämpää kuitenkin on jos tuntee tanssivansa musiikkiin, mutta pienet virheaskellukset väärille iskuille eivät aiheuta huolta. 

Mitä on musiikintulkinta tanssijan taipaleen alussa?

Soiva musiikki ohjaa yksittäisen tanssijan ja paritanssissa parin yhdessä liikkumista. Se on se yhteinen tekijä, jonka vuoksi ja jonka sykkeessä pari tanssii. Ilman yhdessä aistittua sykettä paritanssi jää yksilöiden suoritukseksi eikä sitä voi kutsua paritanssiksi. 

Usein kuulee alkeistanssijan sanovan, että hänellä ei ole ollenkaan rytmitajua. Kyse on useimmiten kuitenkin kuullun rytmin ja motorisen taidon yhteistyöstä, koordinaatiosta jossa tietty liike tai askel pitäisi saada tehtyä kuullun rytmin mukaisessa sykkeessä. Tämä ei ole helppoa mikäli asia on täysin uusi. Paritanssien rytmiikka perustuu hyvin pitkälti säännönmukaisuuteen eli tanssitunneilla yleensä keskitytään siihen että alkuvaiheessa tanssija löytää musiikista perussykkeen ja sen, miten kyseisen lajin tanssillinen liike ja perusaskeleet suhteutuvat siihen. Tärkeintä on osua iskulle, tarkempaa hienosäätöä ehditään tehdä myöhemmin. 

Mitä alkeistanssijan olisi hyvä ymmärtää musiikista?

Perusiskujen, tahtien ja jopa fraasien löytäminen on säännönmukaisuuden vuoksi matematiikkaa. Iskujono kulkee biisin pohjalla tasaisena, siitä muodostuvat kolmeen tai neljään iskuun jaetut tahdit ja isommassa kuvassa fraasit ja kappaleen eri osat. Basso on tanssijan paras ystävä alkuvaiheessa, sen säännönmukainen syke auttaa hahmottamaan iskujen muodostumista tahdeiksi. Käytännössä kaikessa tanssimusiikissa salsaa lukuunottamatta basso soittaa jotain ainakin tahdin ensimmäiselle iskulle, usein myös kolmannelle (tasajakoisissa kappaleissa). Opettajan asianmukaisella opastuksella alkeistanssija oppii löytämään ensin perusiskut, sitten iskuparit ja ehkä myös tahdit. Kahden iskun kokonaisuus on tanssijalle tärkeä, koska painonsiirrot tapahtuvat pääosin joko yksittäisille iskuille (nopea askel) tai kahdelle iskulle (hidas askel), toki jossain lajeissa myös iskujen väliin. Mutta, kahden iskun painonsiirtoa ei missään lajissa aloiteta tämän kokonaisuuden toiselta iskulta vaan liike alkaa aina iskuparin ensimmäisellä iskulla —alkuun siirtämällä paino sille, myöhemmin valmistelemalla painonsiirtoa.

Tutustu tanssimusiikin rytmiikkaan!

Miten musiikintulkintaa kehitetään eteenpäin? 

Tässä yhteydessä tarkoitan musiikintulkinta-käsitteellä kokonaisvaltaista musiikkiin tanssimista, sitä että musiikki ja sen intensiteetti siirtyy jalkojen rytmistä kehoon niin että keho elää musiikin sykkeessä kuunnellen ja aistien sen erilaisia sävyjä. En siis puhu breikkien ,fillien tms. yksittäisten musiikillisten tapahtumien poimimisesta tanssiin, mikä on toki tärkeää mutta vain pieni osa isompaa musiikkiin tanssimisen kokonaisuutta. 

Tuleva kollegani, tanssinohjaaja Timo Winnari on tehnyt Tanssikansa ry:n ohjaajakoulutukseen lopputyön, jossa hän pohtii asiaa hienolla tavalla ja jakaa ajatukseni siitä, mistä syntyy kokonaisvaltaisempi musiikintulkinta ja musiikkiin tanssiminen. Olen saanut luvan lainata muutamaa asiaa hänen työstään.

Timo toteaa: "Joillekin tanssijoille on tärkeää matemaattinen tarkkuus eli musiikin pohjalla olevat perusiskut, toisille taas instrumentit esim. laulaja tai solistina toimiva instrumentti. Ensimmäisessä noudatetaan kaavamaista lähestymistä tanssiin ja vientiin, kun taas toisessa instrumenttien luovuus ja tulkinta vaikuttavat tanssiin /tanssijaan."

Tuo "matematiikka" on tärkeää siinä vaiheessa kun alkeistanssija opettelee tanssimaan rytmissä eli opettelee siirtämään painoa oikeanaikaisesti. Mikäli musiikkitaustaa ei ole tämä on turvallinen tapa lähteä opettelemaan asiaa, mutta siitä pitäisi aika pian päästä etenemään seuraavalle tasolle.

Timo antaa työssään esimerkin tangon hitaasta askeleesta. Tämä askel pitää sisällään kaksi iskua (1-2 tai 3-4) ja se voidaan tanssia musiikillisesti monella eri tavalla. Voidaan siirtää paino heti ensimmäisellä iskulla ja käyttää toinen isku odottamiseen tai voidaan valmistella liikettä ykkösiskulla ja siirtää paino lähempänä kakkosiskua tai jopa sen aikana. Ensimmäisessä tavassa musiikin tulkinta jää minimaaliseksi. Liikkeen valmistelua ei tapahdu, koska joudutaan kuluttamaan aika siihen ettei mentäisi etutahtiin. Näin ollen vapaa liike ja tanssin rentous katoavat. Toisessa tavassa liikkeen valmistelu ja itse liike on yksi sujuva kokonaisuus, jossa liike syntyy pakottamatta valmistelun seurauksena. Valmistelu ja liike tulkitsevat matemaattista musiikkia vapaammin ja liike alkaa sekä loppuu iskuista piittaamatta, solistin tai instrumentin tulkinnan mukaan ollen kuitenkin sisällä musiikin perusrakenteessa

Kolme tapaa kehittää musiikkiin tanssimista ja musiikintulkintaa

  1. Opettele tekemään eri kestoisia painonsiirtoja musiikkiin, harjoittele tätä eri tempoisiin kappaleisiin. Yhden iskun (nopea) , kaksi iskua (hidas) , neljä iskua (tuplahidas).
  2. Tee edellinen harjoite niin että liität mukaan lajinomaista liikettä ja pyri löytämään painonsiirtoihin oikea-aikaisen keston lisäksi elävä ja hengittävä tapa tehdä painonsiirto. Onko se napakka ja nopea, sitkeä, viipyilevä ja hidas vai jollakin tavalla aksentoitu. Mikä on sinun tapasi "soittaa" tuo painonsiirto.
  3. Parin kanssa tanssiessasi keskustele kehollasi parisi kanssa. Painonsiirto on harvoin täysin yhtäaikainen, elävä ja hengittävä tanssi syntyy siitä että molemmat tanssivat omaa liikettään omalla kehollaan aistien yhteisen sykkeen.
musiikintulkinta

” Tulkittaessa musiikkia on henkilökohtaisen kokemisen merkitys kaikkein tärkein. Tulkinta on aina henkilökohtainen näkemys ja tähän vaikuttaa musiikista saatava informaatio sekä suhde siihen. 

Timo VInnari

Musiikintulkinnassa tanssija on osa orkesteria

Tuossa Timon esittämässä tango-esimerkissä on kysymys siitä, että tanssija muuttuu osaksi soivaa musiikkia. Orkesteri, minkä kokoinen tahansa, pyrkii löytämään jokaiseen kappaleeseen sopivan svengin ja poljennon. Soittajilla on nuotit, joista he lukevat sävelkulkuja, harmoniaa ja rytmiikkaa. Nuottia voi verrata luettavaan tekstiin, jonka jokainen lukija tulkitsee omalla tavalllaan käyttäen erilaisia äänenpainoja, hidastaen tai nopeuttaen haluamiaan kohtia. Kun soittajia on useampia tätä tulkintaa ei luonnollisestikaan voi tehdä niin että soittamisen kokonaissyke häiriintyy. Mutta, jokaisella soittajalla on tietty tulkinnanvapaus kokoissykkeen raameissa ja tästä syntyy hyvä svengi myös tanssimusiikkiin. Rytmiikkaa ei soiteta metronomin tarkasti vaan yksittäinen ääni voi elää iskujen sisällä samalla tavalla kuin tuossa Timon tangon hidas-askel esimerkissä. 

Kun tanssija löytää tanssiinsa tämän ulottuvuuden, voidaan sanoa että hänen tanssinsa on kokonaisvaltaisesti musikaalista. Hän soittaa orkesterin kanssa samaa biisiä samoista nuoteista tulkiten omaa osuuttaan persoonallisesti mutta pitäen tanssin kiinni kokonaissykkeessä.  

Myös kuuron tanssi voi olla kokonaisvaltaisesti musikaalista

TanssiOnlinen Anniina on mukana Tanssii Tähtien kanssa -ohjelmassa kuuron rap-artistin Signmarkin kanssa. Se, että Marko on kuuro ei estä häntä tanssimasta kokonaisvaltaisen musikaalisesti. Marko kuulee musiikista basson sykkeen eli saa perusrytmin kehoonsa sitä kautta. Markon musikaalisuus, liikunnallisuus ja tausta muusikkona auttavat häntä peilaamaan Anniinan kauniin kokonaisvaltaista musikaalisuutta ja löytämään sitä omaan kehoonsa lyhyenkin treenin jälkeen.

Anniina ja Marko tanssivat ohjelmassa wieninvalssin, jonka jälkeen ohjelman tuomarit kommentoivat:

  • Jukka Haapalainen: "Miten ihmeessä ? Pystyt tanssimaan musiikillisesti, rytmillisesti aivan oikein, mutta miten pystyt kaptivoimaan tämän järisyttävän koskettavan tunnelman tanssiisi?Miten se on mahdollista, se on upeaa!"
  • Helena Ahti-Hallberg: "Tässä ei ollut vain askeleet oikeilla iskuilla vaan sä todella tulkitsit musiikkia koko sun kehon voimalla. Se tekee tanssista niin häkellyttävän näköistä ja pääsee itsekin tanssiin mukaan."
  • Jorma Uotinen: "Teidän tanssinne hengittää musiikillisesti yhteen ja aiheuttaa minussakin henkeäsalpaavan tunnetilan."

Tanssi on musiikissa olevan ajan

käyTTämistä liikkeeseen.

Timo Vinnari

Jäikö sinulla jotain kysyttävää artikkelin sisällöstä? Kysy rohkeasti: info@tanssintahti.com, Lissu 050-4431011.