Musiikintulkinta tanssissa on kuin salaperäinen kieli, joka avaa oven tunteiden ja tarinoiden ilmaisuun. Se tekee tanssista enemmän kuin vain liikettä - se tekee siitä taikuutta. 

Mitä tarkoittaa musiikintulkinta tanssissa?

Tanssia voi tuottaa ilman musiikkia, mutta suurimmassa osassa tanssityylejä joko livenä soitettu tai äänitteeltä tuleva musiikki tai äänimaailma on merkittävässä roolissa siinä, minkälaista liikemateriaalia tanssija tuottaa ja millä tavalla hän tuottamaansa liikemateriaalia tulkitsee. Kaikissa tanssityyleissä tulkitaan musiikkia, monella eri tasolla ja monella eri tavalla. 

Sekä sosiaalisessa että esittävässä tanssissa tanssijan tuottama liike tuo musiikin näkyväksi. Tanssija muodostaa biisille merkityksen ja pyrkii välittämään sen itselleen, paritanssissa myös parille ja mahdollisille katsojille. Tanssija välittää biisin tunnelman liikkeellään, koko kehollaan. Tanssija on musiikin tunteiden tulkki. Kuuntele mitä muuta Tanssistudio Podcastin Effiina Jalonen ja Saara Sorsa ajattelevat musiikintulkinnasta.

Tanssijoiden musiikintulkinta: aivot reagoivat musiikkiin nopeasti

Hanna Poikonen on suomalainen tutkija, jonka mukaan tanssi muuttaa aivojen rakennetta ja toimintaa.

”Tanssijoiden aivot reagoivat nopeammin musiikin muutoksiin kuin muusikoiden ja verrokkiryhmän. Muutos näkyi refleksinomaisena aivoissa, ennen kuin tanssija ehti tulkita sitä tietoisella tasolla.” (Poikonen)

Tämä selittyy luultavasti sillä, että tanssinopettelussa musiikki on läsnä aivan ensiaskelista alkaen. Alkuun opetellaan tanssimaan selkeästi musiikin perusrytmiin ja hyvin pian tunneilla ruvetaan tekemään tanssityylille ominaisia liikevariaatioita, jotka käyttävät rytmiä monipuolisesti ja tuovat esiin musiikin luomaa tunnelmaa. Lajista riippuen musiikintulkinnan eli ilmaisun harjoittelu etenee liikkeen sulavaan täyttämiseen tai pienten musiikin aksenttien poimimiseen tutun tanssisarjan aikana. 

Musiikintulkinta erilaisissa tanssityyleissä

Ihminen on tanssinut koko olemassa olonsa ajan ja erilaiset tanssityylit ovat kehittyneet käsi kädessä musiikin kanssa. Länsimaisen tanssin kehityksen voidaan katsoa alkaneen klassisesta baletista, jonka esiäiti hovibaletti syntyi ja kehittyi erityisesti Ranskan hovissa 1500-luvulla. Tuon jälkeen tanssi on saanut mitä moninaisempia muotoja. Kukin tanssityyli on kehittynyt suhteessa kyseisen aikakauden kulttuuriin ja musiikkiin samalla kun ihmiskehon mahdollisuudet tuottaa liikettä ovat säilyneet samanlaisina.

Oheisessa videossa näkyy erilaisia tanssityylejä 1920-luvulta 2000-luvulle tanssittuna kyseiselle aikakaudelle tyypilliseen musiikkiin. Tanssityyli ja sen sisällä oleva musiikintulkinta mukailevat aikakauden kulttuurisia trendejä vaikka liikemateriaalissa on kautta vuosien paljon samankaltaisuutta.

Video: Evolution of Dance by Years

Musiikintulkinta sosiaalisissa tanssilajeissa

Niissä lajeissa, joita tanssitaan improvisoiden eli ilman ennalta suunniteltua tai sovittua tanssisarjaa tai koreografiaa musiikin tulkinta voi olla hyvinkin persoonallista. Tanssija tai tanssijat seuraavat kappaleen rakennetta ja pieniä tapahtumia sen sisällä, hakevat liikkumiseensa kappaleen tunnelmaa ja kenties tuovat liikkeillään esille myös kappaleen tarinaa. 

Lavatanssissa tanssipari tuo parhaimmillaan kappaleen tunnelman ja tarinan katsojalle nähtäväksi ja koettavaksi kappaletta rikastuttavalla tavalla, tanssien lajia tyylinmukaisesti ja maustaen sitä karakteeriin sopivilla elementeillä ja tulkiten kappaleen tunnelmaa niin, että tanssi on yhtä musiikin kanssa. 

Alla oleva video on TanssiOnlinen jiven lisämateriaaleista. Siinä harjoitellaan lavatanssille tyypillistä tapaa tulkita musiikissa tapahtuvia muutoksia, tässä tapauksessa ns. breikkejä.

Video: M1_1 breikit

Yksintanssilajeista esim. katutanssit ovat vahvasti improvisatoorisia ja niiden taitajat ovatkin uskomattoman taitavia poimimaan pieniäkin nyansseja soivasta musiikista, samoin kuin taitavat lavatanssipuolen paritanssijat tai muut sosiaalisen genren paritanssijat. Muissakin lajeissa tehdään improvisaatiota sekä tunneilla että esityksissä ja näissä tanssija voi ottaa hyvinkin persoonallisen tavan tulkita taustalla soivaa musiikkia tai äänimaailmaa. 

Musiikintulkinta koreografioiduissa tanssilajeissa

Paritanssissa tanssiurheilun vakiot ja lattarit ovat lajeja, joissa opetuskulttuurin mukaisesti tehdään pareille sovittu koreografia, jota he harjoittelevat ja tanssivat myös kilpailuissa ja musiikintulkinta tapahtuukin koreografian sisällä. Alimmissa kilpailuluokissa tulkinnalle ei jää paljoa tilaa kilpailusääntöjen mukaisten kuviorajoitusten puitteissa, mutta pidemmällä olevat tanssijat voivat tulkita liikkeitään aksentoimalla niitä eri tavoilla, viipymällä tietyssä kohdassa pidempään, hakemalla liikkeeseen erilaisia dynamiikkoja ja seuraamalla kappaleessa tapahtuvia muutoksia. 

Yksintanssilajeissa on myös kilpailutoimintaa ja vahvaa esiintymistoimintaa, joissa useimmiten tanssin pohjana on tietty koreografia, joka on tehty tiettyyn biisiin eli liikkeen ja musiikin rakenteen suhde on muodostunut vahvaksi jo koreografian tekovaiheessa. Esityksessä tanssijoiden usein toivotaan lisäksi tuovan ilmaisuunsa persoonallista otetta, jota saadaan erilaisilla aksenteilla ja pienillä kehollisilla elementeillä, jotka eivät muuta sovittua koreografiaa. Balettiesityksissä kannattaa tarkkailla eri tanssijoiden tapaa sitoa liikkeitä toisiinsa, käyttää aikaa valmistaviin liikkeisiin tai liikkua tilassa. 

Miten voin opetella musiikintulkintaa?

Musiikintulkinta voi olla vaikeaa, jos ei tunne musiikin teoriaa ollenkaan. Tulkintaa ja ilmaisua helpottaa paljon etenkin vapaasti tanssittavissa lajeissa, esim. lavatanssissa se, että tanssija tunnistaa soivan tanssirytmin luonteenomaiset elementit, löytää jokaisesta kappaleesta sen perussykkeen ja ymmärtää kappaleen yleisen rakenteen. Näiden asioiden ymmärtäminen auttaa ennakoimaan kappaleen tapahtumia ja reagoimaan niihin riittävän nopeasti sekä pitämään yllä kappaleen tunnelmaa ja rytmiikkaa koko tanssin ajan. 

Lue blogin aiempi artikkeli: Miten opettelen musiikintulkintaa?

Mikäli olet lavatanssija, tässä artikkelissa on sinulle konkreettisia vinkkejä fusku-nimisen tanssilajin musiikintulkintaan.

Mitä enemmän taitoa karttuu tanssillisissa asioissa sitä monipuolisempaa musiikintulkintaa pystyy tekemään varsinkin sen jälkeen kun on oppinut ymmärtämään mitä musiikissa tapahtuu. 


Liisa Kontturi-Paasikko
Artikkelin kirjoittaja on pitkänlinjan tanssinopettaja ja -kouluttaja, useita tanssialan tutkintoja suorittanut ja alan tunnustuksia saanut Liisa Kontturi-Paasikko. Jäikö joku asia mietityttämään? Ota rohkeasti yhteyttä: liisa@tanssintahti.com, 050-4431011