#Erkkiina eli Anniina ja Erkkku ovat tehneet sen, mitä me pienessä mielessämme tosi varovasti toivoimme, mutta emme uskaltaneet sanoa ääneen.

Tanssii Tähtien kanssa -ohjelman tämän kauden uusi tähtiopettaja Anniina on parinsa Erkun kanssa tullut viidessä livelähetyksessä valittua illan parhaaksi pariksi ja matka jatkui ohjelman finaaliin saakka, jossa tuomareilta "loppuivat pisteet" ja heistä jokainen antoi freestyle-numerosta 11 pistettä. Eikä siinä vielä kaikki, tämä yleisön suosikkipari julistettiin koko kilpailun voittajaksi sunnuntaina 28.11.2021. Mikä huikea matka! 

Anniinalla on itsellään takana pitkä matka tanssijana ja tanssinopettajana. Hänen oma tanssiuransa alkoi jo alle kouluikäisenä ja opettajuutta hän on imenyt lähellä olevista opettajista koko elämänsä ajan.

Opettajan, kasvattajan, pedagogin ammatti on ehdottomasti kutsumusammatti niille jotka alalla tekevät pitkään töitä. Opettajuus asuu näissä ihmisissä niin syvässä että se on vahvasti läsnä myös kaikessa arjen toiminnassa. Anniinan ympärillä on aina ollut paljon hyviä pedagogeja ja opettajia: Isä-Ari ja hänen veljensä Pekka ovat luokanopettajia, Karin-mummi oli työvuosinaan terveydenhuollon opettaja, äiti-Liisa on lastentarhanopettaja ja tanssinopettaja, äidin veli Heikki on luokanopettaja ja kasvatustieteen tohtori. Lapsuudenajan perheen tuttavapiirin aikuisista suurin osa oli opettajia, joten Anniina jos joku on todellakin ”joutunut” imemään vaikutteita opettajuudesta ihan koko elämänsä ajan. 

Lisäksi jokainen Anniinan lapsuuden- ja nuoruudenajan oma tanssinopettaja on ollut vahva esimerkki opettajuudesta: Salme ja Tuula Raukovaara, Sirpa Suutari-Jääskö ja Jukka Haapalainen, Soile Näsänen ja Toni Tuominen.

#erkkiina
Erkki ja Sirkka, team #erkkiina heittäytyi kauden aikana monenlaisiin hahmoihin.

Team #erkkiina, mistä Anniina on saanut oppinsa?

TTK-syksyn aikana ihmiset ovat muodostaneet käsitystä Anniinasta opettajana television välityksellä, siitä mitä näkevät livelähetyksissä, Tanssikuplassa ja sosiaalisessa mediassa. Tanssikoulullekin on tullut paljon palautetta, joista yksi avasi omia silmiämmekin näkemään miteh vahvasta pedagogista on kysymys kun puhutaan Anniinasta opettajana. 

Seuraava palaute tuli tanssikoulumme Elisa-opettajalle suullisesti kasvatusalan ammattilaiselta, opettajien kouluttajalta. 

  • Anniinasta huokuu lämpö ja inhimillisyys. Anniinan täytyy olla äärimmäisen lempeä ja huomaavainen opettaja, tämän huomaa siitä, miten Erkulla on selvästi hyvä ja turvallinen olla.
  • Anniinan opettajuudesta huokuu läpi kunnioitus TANSSIA kohtaan. Hän selvästikin kunnioittaa eri tanssilajeja sellaisinaan ja pyrkii ottamaan niitä mukaan esitykseen tavalla, joka osoittaa arvostusta lajia kohtaan. 
  • Kuinka äärimmäisen taitava tanssija Anniina on. Kuitenkaan hän ei kertaakaan ole tuonut omaa taitoaan esille Erkun kustannuksella. Kaikki esitykset on rakennettu Erkun taitoja kunnioittaen ja hänen vahvuuksiaan esille tuoden. Sama näkyy myös haastatteluissa, Anniina antaa oppilaansa loistaa niissäkin eikä tuo itseään ja omia näkemyksiään esille ellei niitä erikseen kysytä. 

Melkoisen hienoja asioita oli analysoinut ihminen, joka ei ole Anniinaa koskaan tavannut. Asioita, jotka jokainen Anniinan lähemmin tuntevista voi täysin allekirjoittaa. Nuo ovat asioita, joita on vaikea opettaa, ne ovat ihmisessä sisällä, ne ovat kasvaneet ihmiseen kuljetun matkan varrella. 

Jokainen tähtiopettajista on tehnyt käsittämättömän upeaa työtä oman tähtioppilaansa kanssa ja omaa paljon seuraavista asioista, jotka erottavat hyvän pedagogin ei niin hyvästä. Mutta, koska tämän artikkelin kirjoittajalla on hyvin henkilökohtainen suhde Anniinaan, nostamme esille hänen pedagogista osaamistaan. 

Aiemmista Anniinasta kirjoitetuista blogiteksteistä pääset tutustumaan Anniinaan lisää:

Tähtiopettaja Anniina Koivuniemi

Anniina Koivuniemi - kasvanut tanssijaksi ja opettajaksi

team #erkkiina
Team #erkkiina palkittiin useampana kertana kauden aikana tuomaripisteiden ja yleisöäänien yhteenlaskun jälkeen illan parhaaksi pariksi.

Anniinan pedagogiikan takana on viisi asiaa

1. Monipuoliset opetusmetodit

Opettaja, jolla on käytössään monipuolisia opetusmenetelmiä pystyy mukauttamaan opetustaan siten, että opetuksen tavoitteet ja oppilaan tarpeet kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla. Suurin osa nuorista opettajista käyttää niitä metodeja, joihin on itse tottunut omalla oppimisen polullaan. Ne, jotka opiskelevat pedagogiikkaa saavat tähän työkalupakkiin aimo annoksen lisää tavaraa.

Anniinan oma tausta yhdistettynä tanssinopettajan korkeakouluopintohin ja opettajakorkeakoulun ammatillisiin opintoihin on antanut hänelle vahvuutta tässä osa-alueessa. Tärkeämpää kuin oppilaan taidon analysoiminen ja toimiminen sen pohjalta on pystyä havaitsemaan MITEN OPPILAS OPPII. Kun tämän oivaltaa, pystyy vaikuttamaan siihen, että uuden asian opettaminen tapahtuu oppilaan lähtökohdista —mikä ei välttämättä ole se, mikä opettajalle itselleen olisi luontaisin tapa.

Tähän liittyy läheisesti se, että kun opettajalla on käytössään juuri tälle oppilaalle sopivat opetusmenetelmät, hän pystyy halutessaan nostamaan oppilaan jalustalle loistamaan. Opettajan tehtävä on saada oppilas tuntemaan, että hän osaa asian eikä hänen tarvitse jännittää sen esille tuomista, oli kyse esiintymisestä tai sosiaalisesta tilanteesta. Opettajalla itsellään voi olla (ja tulee olla) huomattavasti paljon enemmän taitoa kuin uutta asiaa opettelevalla oppilaalla, opetustilanteessa tämä näyttäytyy varmuutena ja asiantuntevuutena. Mutta siinä kohtaa kun oppilas on ”framilla” on opettajan tehtävä saada oppilas loistamaan, tuntemaan että hän onnistuu siinä mitä ollaan yhdessä opeteltu. 

Anniina on äärimäisen taitava tanssija, mutta kaikissa koreografioissa hän on antanut Erkun olla etualalla, pitänyt tanssilliset asiat Erkun tasolle sopivina —nämä asiat ovat tällä kaudella tehneet sen, että Erkku on pystynyt sisäistämään jokaisen koreografian tiiviistä treenitahdista huolimatta. Kertaakaan ei ole tarvinnut lukea Erkun kasvoilta epämukavuuden tunnetta tai tunnetta siitä, että hän ei tietäisi selviävänsa annetuista askelikoista ja liikemateriaalista. 

2. Substanssiosaaminen eli oman lajin vahva hallitseminen

Hyvällä opettajalla / pedagogilla on olemassa syvä ymmärrys omasta asiastaan, tässä tapauksessa siitä tanssilajista mitä hän edustaa. Hänellä on pitkä, tavoitteellinen treenitausta ja lajista riippuen myös kilpailu- tai esiintymiskokemusta. Hänellä on tietoa ja ymmärrystä lajin kehityskaaresta ja tämän hetkisestä tilanteesta ja hän pystyy suhteuttamaan näitä asioita valitessaan opetusmateriaalia oppilaalleen. Opettaja pystyy valitsemaan lajinsa materiaalista oppilaalleen oikean tasoisen materiaalin ja yhteisessä esiintymis- tai kilpailutilanteessa auttamaan oppilastaan suoriutumaan tästä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Anniina on saanut oman oppinsa tanssiurheilulajeihin maailman luokan opettajien kautta. Hän on alle kouluikäisesta lähtien ollut alan erityisasiantuntijoiden, taitavien pedagogien opissa ja hänen osaamisensa vakio- ja lattarilajeissa on erinomaista. Hän voisi teettää oppilaallaan hyvinkin haastavia kuvioita ja kuvioyhdistelmiä, mutta hänellä on ollut kyky valita Erkulle sopiva materiaali, jonka tämä pystyy esiintymistilanteessa tanssimaan siten, että tuntee osaavansa sen. 

3. Monipuolinen lajiosaaminen

Tämä osa-alue on tärkeä silloin, jos esityksissä vaaditaan tai jos niissä halutaan olevan elementtejä muista kuin omasta tanssilajista. Anniinan kohdalla Oamkin monipuolinen koulutus on laajentanut hänen ymmärrystään sekä muiden paritanssilajien että yksin tanssittavien lajien perusteista ja liikemateriaalista. Usein, kun esitykseen "lainataan" elementtejä muista lajeista asia näyttäytyy lajin osaajien silmissä enemmän negatiivisena kuin positiivisena ja näin on käynyt myös useiden TTK-esitysten kohdalla.

Jokaisessa lajissa on omat erityispiirteensä, jotka kenties näyttäytyvät asiaan syventymättömän katsojan silmään tietynlaiselta ja joiden mukaan ottamisesta esitykseen pelkkään näköhavainnon pohjalta tai yksittäisen lyhyen kurssin perusteella ei välttämättä tule lajin asiantuntijoiden piirissä sellainen olo, että heidän lajiaan on käsitelty kunnioittavasti.

Erityisen hienoina otoksina tämän syksyn esityksistä Anniina ja Erkun kohdalla voidaan nostaa jakson 12 tango, jossa Anniina oli todella oivaltavalla tavalla käyttänyt mukana kansantanssin elementtejä kunnioittaen lajin perinnettä ja tapaa lähestyä tanssia, tästä hän saikin kansantanssikentän polvilleen. Jakson 2 ja finaalilähetyksen jivessä nähtiin todella tyylinmukaisia mausteita lindy hopista puhumattakaan finaalilähetyksen nykytanssihenkisestä shownumerosta.

Tämä osaaminen on tullut Anniinalle ammatillisen kouluttautumisen kautta, siitä kaikki kunnia Oulun ammattikorkeakoulun opettajille!

4. Perusteisiin palaaminen

Taidon oppiminen tapahtuu portaittain. Ellei edellisen portaan asioita ole harjoiteltu ja sisäistetty, on vaikea oppia seuraavan portaan asioita. Niinpä perusteisiin, tanssin kivijalkaan ja alimman tason portaisiin palaaminen on äärimmäisen tärkeää tiiviinkin treenijakson aikana. TTK:n kaltaisessa formaatissa tähän ei ole kovin paljoa mahdollisuutta aikataulun tiiviyden vuoksi, mutta jotta taito jollakin tavalla kehittyy, jokainen opettaja pyrkii ottamaan siihen sen ajan minkä pystyy ottamaan.

Erkun oppimisen tapa on holistinen eli hänen täytyy saada hallintaansa ensin kokonaisuus: mitä askelia, mihin liikutaan, missä järjestyksessä asiat tapahtuvat. Vasta tämän jälkeen voi ruveta tarkentamaan asioita ja tuomaan liikkeisiin ja askeliin erilaisia tanssillisia yksityiskohtia. Mikäli tähän olisi ollut useampi päivä aikaa, asiassa ei olisi mitään ongelmaa, mutta näin tiiviillä aikataululla tämä nimenomainen vaihe koreografian opettelussa aiheutti Erkulle ja Anniinalle isoimmat haasteet. Usein tälle jäi aikaa korkeintaan yksi päivä, jolloin on luonnollista, että Anniinan tarve antaa korjaavaa palautetta ja Erkun kyky vastaanottaa sitä eivät aina kohdanneet. Täysin ymmärrettävää ja vaikka nuo päivät ovat olleet proggiksen raskaimpia, molemmat tunnistavat että asia on täysin inhimillinen.

5. Koreografiset taidot

Yksi iso osa onnistunutta esitystä on hyvin tehty ja loppuun asti mietitty koreografia ja tämä on vahvojen pedagogisten taitojen lisäksi ehdottomasti yksi Anniinan isoista vahvuuksista.

Toimivan koreografian tekeminen on paljon muuta kuin askelikkojen ja kuvioiden yhdistelyä etenkin silloin, kun esitys tuodaan näyttämölle ja sen on tarkoitus koskettaa katsojia muullakin kuin taidolla.

Tanssii Tähtien kanssa -ohjelman esitysten pohjalla ovat tanssiurheilun vakiot ja lattarit sekä yksittäisenä lajina salsa. Jotta nämä lajit ovat esityksessä vahvasti läsnä, esityksen tulee luonnollisesti sisältää suurimmaksi osaksi näiden lajien kuvio- ja liikemateriaalia. Ohjelman historian aikana ja tälläkin kaudella onkin nähty upeita ja taidokkaita esityksiä, jotka ovat niin sanotusti pohjautuneet puhtaasti tanssiin eli edellä mainittuihin kuvioihin. VIime vuosina ohjelmassa on alkanut kuitenkin näkyä uusia tuulia puvustuksen ja rekvisiitan suhteen ja niiden kautta on pyritty tuomaan tarinallisuutta mukaan tanssiesitykseen.

Anniina on kuitenkin tänä vuonna, uskallamme ylpeinä sanoa, vienyt tämän teemoittamisen uudelle tasolle loppuun asti harkittujen esitysten myötä. Miten kertoa yhtenäinen teemallinen tarina vajaassa kahdessa minuutissa? Tähänkin Anniina on saanut oppia ammatillisessa koulutuksessa, mutta tärkein oppi tässä asiassa on tullut isosisko Marjukalta, joka on kokenut ja palkittu koreografi. Maikin kanssa yhdessä työstetyt Latino Show -koreografiat ovat toimineet hienona oppimatkana siihen mitä tänä syksynä on nähty TTK-lattialla Anniinan itsensä tuottamana. Musiikki, puvustus, liikekieli, ilmaisu —kaikki tukevat toisiaan ja muodostavat yhdessä eheän kokonaisuuden.

Anniinan oppiin pääset keväällä 2022 tanssimaan Tampereella ja Sastamalassa sekä lukuisilla teemapäivillä ja tilauskursseilla ympäri Suomen.

Tanssii Tähtien kanssa 2021 voittajat #Erkkiina!

Go #erkkiina go!

Ilman Erkkua tämä voitto ei olisi ollut mahdollinen. Anniina ensikertalaisena opettajana sai parhaan mahdollisen oppilaan. Se, että Erkulla ei ollut tanssitaustaa oli mitä todennäköisimmin tässä kohtaa plussaa, hän oli ikäänkuin "puhdas sivu", jolle Anniina sai lähteä maalaamaan Erkun näköistä tanssijaa. Erkulla kuitenkin oli paljon luontaisia kehollisia ominaisuuksia, joten ollenkaan tyhjästä ei tarvinnut lähteä liikkeelle. Myös Erkun analyyttinen tapa oppia ja intensiivinen ote oppimiseen edesauttoivat sitä, että nämä kaksi tekivät sen, minkä jo artikkelin alussa sanoimme eli mitä me pienessä mielessämme tosi varovasti toivoimme, mutta emme uskaltaneet sanoa ääneen.

LÄMPIMÄT ONNITTELUT VIELÄ KAIKILLE, LÄMPIMIMMÄT TEAM ERKKIINALLE JA ETENKIN MEIDÄN OMALLE ANNIINALLE!


Liisa Kontturi-Paasikko
Jäikö artikkelista jotain kysyttävää? Kysy rohkeasti, liisa@tanssintahti.com, 050-4431011