Oma keho on paras keho —tanssin oppiminen on kehollista oppimista

Paritanssiminen on parhaimmillaan kahden kehon kaunista keskustelua ja hetkeen heittäytymistä. Tanssiharrastuksen alkuvaiheessa on kuitenkin niin paljon mietittävää ja opittavaa, että tanssinautinnon löytyminen voi helposti hukkua askelmerkkien opettelemisen alle ja parin kanssa tanssiminen tuntuu kenties enemmän varpaiden varomiselta, polvin kolisemiselta ja otteiden hankaluudelta. 

Minkälaisista palasista oppiminen rakentuu? 

Jotta tuohon kuuluisaan tanssinautintoon pääsee, kannattaa omaa oppimistaan miettiä kehotietoisuuden kautta. Yksi tärkeimpiä asioita tanssinoppimisen kannalta on omaan kehoon liittyvien asioiden ymmärtäminen —milloin seison suorassa, mitä tarkoittaa hyvässä ryhdissä oleminen jne. Miten saan heilautettua jalkaa rennosti, miten aktivoin nilkkaa ja jalkaterää? Miten saan käteni tuntumaan sopivan ”rennon jänteviltä”? ….tämän tyyppiset asiat ovat niitä, jotka kehittävät tanssitaitoa enemmän kuin askelmerkkien opetteleminen. 

Lisäksi näiden asioiden hyödyntäminen myös arkielämässä lisää kehon hyvinvointia ja tulet tietoisemmaksi kehostasi ja sen toiminnasta. Kaiken kukkuraksi terveellä tavalla liikkuva keho auttaa sinua välttymään vammoilta ja ylirasituksilta ja ennaltaehkäisee pidempiaikaisten kremppojen syntymistä. 

Kehotietoisuus on osa minuutta ja se kuuluu fyysiseen minään. Hahmotamme kehoamme muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Tunnistamme eri kehonosat ja opimme käyttämään niitä tarkoituksen mukaisella tavalla
  • Tiedostamme kehon muodon, painovoiman ja tulemme tietoisiksi niihin liittyvistä muutoksista
  • Tunnistamme kehon liikkeen tilassa ja opimme hallitsemaan sitä

Kehotietoisuudessa on olennaista kuunnella omaa kehoaan ja olla aktiivisesti läsnä. Paritanssissa kehotietoisuuteen tulee lisäelementtinä parin kuunteleminen ja oman kehon painon, muodon ja liikkeen mukauttaminen parin vastaaviin elementteihin. 

Tanssikoulumme YouTube-kanavalla on oma Lissun tanssivinkit -niminen soittolista, josta löytyy jo useampia videoita, joissa hoksautetaan harrastajia oppimisen kannalta tärkeistä peruasioista. Tulevana perjantaina sinne on tulossa vinkkiä siitä, miten nilkan ja jalkaterän käyttöä voi treenata ja mikä merkitys näillä on esim. hitaan valssin tanssimisessa. Linkki tulee FB-sivullemme perjantaina 18.10.2019 klo 17, onhan sivu seurannassa?

Tanssinopetuksen filosofiaa

Oma opetusfilosofiani pohjautuu edellä mainittuihin asioihin. Tiedostan, että etenkin tanssiharrastuksen ollessa alkuvaiheessa myös askelmerkit eli perusaskeleet ja -kuviot ovat tärkeässä roolissa, mutta pyrin kaikessa opetuksessani tuomaan mukaan niitä asioita, jotka kehittävät oppilasta yleisesti tanssijana, ei vain yksittäisen lajin osaajana. Tämän vuoksi itselleni on tosi haastavaa määritellä tanssituntieni ”tasoa” eli onko kyseessä alkeisjatko, jatko, jatkojatko tai jokin muu taso. Koen, että ihan alkeisopetusta lukuunottamatta opetettavat asiat ovat samoja ja että mieluummin muokkaan opetusta olemassa olevan ryhmän tarpeisiin sopivaksi kuin määritän etukäteen sen, kuka tunnille voi osallistua. Tällä periaatteella ovat toimineet esim. Tampereella järjestetyt Lissun Lauantait, joissa oppilaiden taso on vaihdellut perusteet hallitsevasta tanssijasta konkaritason tekijöihin. Ryhmäkoon ollessa sopiva henkilökohtaista palautetta pystyy antamaan tuntien aikana paljon ja tässä pystyy puuttumaan asioihin jokaisen oppijan omista lähtökohdista.

Sinä osaat jo paljon

Jokaisessa kehossa on valtava määrä tietoa, jota ihminen käyttää tietoisesti tai tiedostamatta. Tanssin opetteleminen auttaa tunnistamaan kehossa olevaa tietoa ja hyödyntämään sitä tanssiessa. Suurin osa paritansseissa tarvittavista taidoista on mitä todennäköisimmin jo olemassa meillä jokaisella –voi kuitenkin olla, että niitä pitää ”kaivella” esiin uudestaan ja uuteen muotoon kun ryhdyt opettelemaan tanssia. Joskus puhutaan, että vanhoja taitoja eli alarutiineja pitää pystyä laittamaan uuteen järjestykseen kun opettelee uudenlaista taitoa, mitään sinänsä uutta kehollista taitoa ei kuitenkaan välttämättä tarvita. 

Paritanssissa harjoitellaan tarkkoja spesifejä taitoja —erilaisia askelikkoja, painon tunteen löytämistä, tanssiotteen kontaktin tuntua ja nämä kaikki kehittävät kehontuntemuksen perusteita ja kehotietoisuutta monipuolisella tavalla.  Mukana on tilassa liikkumista erilaisilla dynamiikoilla, suunnanvaihdoksia ja parin tekemiseen reagointia —nämä taidot syventävät kehotietoisuutta lisää. Eri paritanssilajien karakteerit ovat hyvin keskenään erilaisia ja näiden harjoitteleminen on omiaan vahvistamaan kehotietoisuutta ja monipuolistamaan kehollista taitoa. 

Online-kurssilla määrittelet itse oppimisen tahdin

Online- palvelussamme on tarjolla luonteeltaan hyvinkin erilaisia tanssilajeja: leikittelevät foksi ja fusku, keinahtava ja soljuva hidas valssi, viipyilevä rumba-bolero, pidäkkeinen tango. Jokaiseen kurssiin kuuluu harjoitteita, jotka kehittävät kehotietoisuutta ja yleistä tanssillisuutta askelten ja kuvioiden opettelun lisäksi. Online-kurssien ehdoton iso etu on se, että saat harjoitella asiaa omassa rauhassasi juuri silloin ja juuri niin kauan kuin sinusta tuntuu sopivalta ja tanssikurssille tai tansseihin mennessäsi kehosi on ehtinyt sisäistää asiaa ja se kenties tulee sieltä ulos kypsempänä kuin aiemmin. Oppiminen on matka, jossa on monenlaisia käänteitä —kehollisen oppimisen matka ei taitu nopeasti, vaan se valmistuu pikkuhiljaa yksi asia kerrallaan ja se vaatii ulkopuolisen ohjauksen lisäksi paljon omaa työtä ja asian pohtimista. 

Yllä olevassa videossa Lissu juttelee Aira.S.Amulinin kanssa Online-kursseista. Aira.S.Amulin on tutustumisen arvoinen, käypä kurkkaamassa.

"Mikäli sinulla on haasteita tanssikurssin käyttämisessä tai tanssin oppimisessa, ota rohkeasti yhteyttä! Autamme enemmän kuin mielellämme." Lissu


Viimeisimmät artikkelit